Kadi Heinsalu • 15. juuli 2002 kell 11:14

Liina Tõnisson külastas Muuga sadamat

Majandusminister ning teede- ja sideminister Liina Tõnisson külastas täna Muuga sadamat.

Kohtumisel sadama juhtkonnaga tutvustati ministrile sadama hetkeolukorda ning arenguplaane.

AS Tallinna Sadam näeb lähitulevikus võimalusi laienemiseks ning järjest suuremate kaubavoogude teenindamiseks. Seejuures on aga oluline, et sadamaga ühes tempos areneks ka AS Eesti Raudtee ning et raudtee läbilaskevõime ei saaks takistuseks kaubamahtude suurenemisele.

Liina Tõnisson: 'Sadam ning raudtee on Eestis omavahel väga seotud infrastruktuuri osad ning nende areng peab toimuma ühes rütmis, et üks ei saaks teisele takistuseks edasise arengu suhtes. Vaadates AS Tallinna Sadam arengukavasid on selge, et AS Eesti Raudtee läbilaskevõime peab lähitulevikus suurenema.'

Tulevikuperspektiive silmas pidades tõdeti, et oluliseks muutub Tallinna raudteeümbersõidu välja ehitamine, kuivõrd suurenevate veomahtude tõttu on juba täna tekkinud vajadus suunata kaubaveod elamurajoonidest välja.

Turismi arengu hoogustamise seisukohast pidas Tallinna Sadama juhtkond oluliseks, et viisaprotseduurid Venemaa ning Eesti vahel hakkaksid tulevikus võtma vähem aega, mis tekitaks arvestatava turismivoo Tallinna ning St. Peterburgi vahele.

Hetkel kuum