23. juuli 2002 kell 9:46

Valitsus toetab valimisliite väikestes omavalitsustes

Valitsus toetas täna justiitsministri pakutud alternatiividest varianti, mille kohaselt valimisliitude taaslubamine sõltub omavalitsuse suurusest.

Kohalike omavalitsuste valimise seaduse uue muutmisettepaneku kohasel võib valimisliidu moodustada vallas või linnas, mille elanike arv rahvastikuregistri andmete põhjal ei ületa valimisaasta 1. juuni seisuga teatud arvu inimesi.

Valitsus otsustas jätta riigikogu otsustada konkreetse elanike arvu, millest allapoole valimisliidud

oleksid lubatud. Suuremates omavalitsusüksustes võivad juba 2002. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osaleda üksnes erakonnad ja üksikkandidaadid.

Tulenevalt Riigikohtu hiljutisest otsusest valimisliitude keelustamise osas arutas valitsus täna riigikogu erakorralisele istungile esitatavat eelnõu kohalike omavalitsuste valimise seaduse muutmiseks.

Hetkel kuum