20. oktoober 2002 kell 22:00

Laiaulatuslikum tervisekaitse

Tänaseks on ravikindlustuses tekkinud mitu valikut. Kes pole seni mingil põhjusel olnud haigekassa liige, saab ennast nüüd seal ka vabatahtlikult kindlustada.

Samas pakub kindlustusselts ERGO eraravikindlustuse võimalust. Kui võrrelda neid kaht valikut, siis tuleb endale teadvustada, et tegelikult üks ei asenda teist. Haigekassa liikmeks saab sõltumata vanusest, tervislikust seisundist või põetud haigustest võrdsetel alustel.

Kindlustusselts valib, kellele ja millise hinna eest tervisekindlustuslepingu võimaldab. Kuigi on teada, et haigekassa ei kompenseeri sugugi piiramatult kõiksuguseid ravikulusid, on nende poolt tagatav kate oluliselt suurem kui vabatahtlikust kindlustuslepingust tulenev kaitse. Pigem tuleks kindlustusseltsi lepingu puhul vaadata, millised konkreetsed kulud ja milliste piirmääradeni üldse kaetakse.

Näiteks kõige odavama teenuste paketi puhul tasub 35aastane mees aastas pisut üle 4000 krooni ja saab maksimaalseks aastaseks ravikulude piirmääraks 15 000 krooni. Vähegi tõsisisemate terviseprobleemide puhul sellest kompensatsioonist just paljuks ei jätku.

Isegi kõige kallima, ca 17 000kroonise aastamaksega kindlustuspaketi puhul on kulude piirmääraks 160 000 krooni. Haigekassal taolised piirangud puuduvad.

Seega eelistaksin ravikindlustuseta inimesena liitumist haigekassaga. Kindlustusseltsiga sõlmitud leping võib seda täiendada, võimaldades täiendavaid hüvesid, kiiremat teenindamist, kui haigekassa võimalustest ei piisa.

Nii muutuvad ERGO vabatahtlikule ravikindlustusele konkurentideks rahvusvaheliste seltside vastavad tooted. Kuna rahvusvaheliste lepingute kindlustuskaitse ulatus on oluliselt laiem, võrdleme ühe vastava poliisi võimalusi ERGO kõige täielikuma paketiga.

Niisugune ravikindlustusleping võimaldab raviteenuseid saada nii kodumaal kui ka reisil olles. Samuti on võimalik minna ravile teiste riikide raviasutustesse, kui kohapealsetest võimalustest ei piisa. Seega on kindlustuslepingu mõte, et inimene on turvatud eelkõige tõsiste probleemide ja kulutuste korral, mitte saada kompensatsiooni nohu korral.

Autor: Ain Niineste

Hetkel kuum