Tarmo Riisenberg • 23. oktoober 2002 kell 22:00

Libe ja lumine kõnitee toob trahvid

Vastavalt Tallinna linna heakorraeeskirjadele on omanikud või kasutajad kohustatud kõnniteedel tegema libedusetõrjet ning koristama sealt lume ja jää. Heakorraeeskirjad kehtivad kogu Tallinna territooriumil ja seda nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele, seega kohustavad need ka ettevõtete omanikke oma asutuse territooriumi korras hoidma.

Heakorraeeskirjade mittetäitmise korral on ette nähtud aga trahvid. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 võib heakorraeeskirjade rikkumise eest karistatada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

Tallinna linnavalitsuse avalike suhete osakonna peaspetsialisti Margit Tamme sõnul on trahviühiku suurus määratud Karistusseadustiku § 47, selle kohaselt võib kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on 60 krooni.

2001 aastal tehti Tallinnas heakorraeeskirjade rikkumise eest ettekirjutusi 3056, protokolle 25 ja trahve 35.

Tööinspektsiooni avalike suhete juhi Tõnu Vare sõnul saaksid ka nemad põhimõtteliselt libeda asutuse territooriumi eest teha selle omanikule trahvi, kuid siiani pole selleni veel jõutud. ?Trahvidega hakkame me tegelema tavaliselt alles surmajuhtumi või korduva rikkumise korral, muudel juhtudel piirdume me tavaliselt hoiatusega,? kinnitas ta.

Täiendavad kahjunõuded võivad olla ka inimestel, kes oma luumurru tagajärjel tekkinud kulud ja kahju nõuavad sisse selle territooriumi valdajalt, kelle koristusala õnnetus juhtus.

Majaomanikel ja kruntide valdajatel tasub ka meeles pidada, et kõnniteedel tohib libedust tõrjuda üksnes liiva või graniidikillustikuga, sest soola ja tuha kasutamine pole soovitatav. See on tingitud sellest, et need mõjuvad kahjulikult teega piirnevatele haljasaladele ja rikuvad jalatseid.

Suuremate tänavate korrashoid on vähemalt Tallinnas jaotatud kommunaalameti ja linnaosade valitsuste vahel. Ühissõidukitega kaetud tänavate puhastamise eest vastutab Tallinnas kommunaalamet, ülejäänud tänavate puhastamist kontrollivad aga linnaosad. Sõiduteede puhastamisel on Tallinn jagatud viieks puhastuspiirkonnaks, mida teenindavad lepingulised firmad. Käesoleval aastal on nendeks AS Vare ning AS Jaakson & KO.

Nullilähedastel temperatuuridel kasutatakse tänavate libedusetõrjel üldjuhul soola, miinus seitsmest madalama temperatuuri korral aga soola ja liiva segu ning alla miinus 18 kraadi puistematerjalidena liiva ja killustikku.

Kokku on Tallinnas ligi 8,5 miljonit ruutmeetrit linnatänavaid, millest kommunaalametipoolsete puhastuslepingutega on kaetud umbes pool.

Hetkel kuum