23. oktoober 2002 kell 22:00

Veebimajutusteenuse hinnad algavad sajast kroonist kuus

Lihtsama veebimajutuslahen-duse saab tellija kätte juba 100 krooni eest kuus.

Mida aga tähendab informatsiooni kättesaadavus? Kas see, et firma veebileht avaneb kiiresti firma arvutist vaadates, tähendab automaatselt ka seda, et see avaneb teistele sama kiiresti?

Lisaks sellele, et info peab kasutajatele olema kiiresti ettelaetav, loetakse hästi esitatud infoks sellist, mis on ka hõlpsalt leitav. Kui pakutav info pole just sedalaadi, mille kättesaamiseks otsija on nõus ka suuramaid jõupingutusi tegema, siis peaks pakkuja arvaestama asjaoluga, et tüüpiline otsija on pealiskaudne ja laisk ning seega saab keskmine infotarbija kätte selle, mis talle lihtsamalt kätte tuleb.

Kuidas aga teha nii, et tuleks lihtsalt kätte?

Juhul, kui firma IT spetsialist ehitas valmis ettevõtte kodulehe, mis arvutites kiiresti ekraanile kuvatakse, ei tähenda see sugugi seda, et firma veeb ka tulevastele külastajatele sama kiiresti ette kuvatakse.

Selleks, et firma veebileht oleks kiiresti laetav, peaks ta paiknema sellises keskkonnas, millele on kõikjalt võimalikult maksimaalne ühenduskiirus. Ja seda suudavad pakkuda ennekõike rakendusmajutusteenust pakkuvad firmad.

Rakendusmajutuse (application hosting) puhul pole info pakkujal vaja soetada ei servereid ega kallihinnalisi tarkvaralitsentse. Rakendusmajutuse puhul majutab ja serveerib firma veebilehte teenusepakkuja kiire internetiühendusega server, mis asub väljaspool firma kohtvõrke. Nii kasvab automaatselt ka firmasisese kohtvõrgu turvalisus ja läbilaskevõime. Seda ennekõike tänu asjaolule, et avaliku veebi külastajaid ei pea lubama firmavõrku, samas info on nüüd teenusepakkuja poolt hooldatud ja kaitstud.

Vähetähtis pole ka asjaolu, et kulutused sellisele tagatud kvaliteediga infoteenusele jäävad üldjuhul väiksemaks, kui oma jõududega sarnast tulemust üritades.

Kui lihtsama veebilehe majutamisel nõutakse serveri poolelt vaid seda, et see esitaks vaatajale valmis faile võimalikult kiirelt, siis keerukamate veebide korral peab server need failid enne kokku koguma ning arvutama ja seejärel edastama.

Vastavalt on ka veebimajutusteenused kohandatud ning optimeeritud erinevate vajaduste teenindamiseks. Sõltuvalt veebi poolt esitatud nõuetest funktsionaalsusele kujuneb ka majutuse hind. Vähemat funktsionaalsust ja ressursimahtu nõudvate lahenduste hinnad algavad juba sajast kroonist.

Autor: Urmo Peterson

Hetkel kuum