Tiit Reinart • 1. november 2002 kell 8:43

Maksuamet on käivitanud riskianalüüsi ja objektivaliku

Järgmises ÄPs selgitab maksuameti järelevalveosakonna juht Raivo Piiritalo, mille alusel otsustab amet teha revisjone ja kontrolle.

Maksuamet on käivitanud riskianalüüsi ja objektivaliku, mille kaudu valitakse välja kontrollobjektid, kellel lasub väga suur maksurisk. Riskianalüüsi ja objektivaliku vahel on lahutamatu seos ning nad on ajaliselt pidevas muutumises. Riskianalüüsis hinnatakse erinevaid maksuriske ning leitakse ühised näitajad tegevusalade lõikest kuni üksikute maksumaksjateni välja.

Revisjoni ?ja kontrollobjektide analüütilise valiku võib liigitada kaheks, kirjutab Piiritalo:

a) maksunäitajate hälvete väljatoomine ja selle tulemina kontrollobjektide valik, kus maksumaksjad jagatakse tegevusalade lõikes regioonidesse ja käibegruppidesse ning leitakse keskmised näitajad, millisteks võivad olla näiteks töötajate arv, keskmine töötasu, tasutud maksud jmt.

b) maksupettusekeskne lähenemine, kus eelnevalt kaardistatud maksupettustele viitavate indikaatorite kaudu leitakse maksukohustuslaste registrist maksumaksjad, kelle majandustegevust tuleb kontrollida. Selline lähenemine võimaldab võidelda konkreetsete pettustega ning neid tulevikus oluliselt vähendada.

Hetkel kuum