4. november 2002 kell 22:00

Vene piiril töötavad sisetollide ametnikud

Alates 1. novembrist kuni järgmise aasta 30. jaanuarini viibivad kõigis Venemaa piiripunktides, mis jäävad Eesti, Läti, Leedu ja Soome piiri äärde, tollitöötajad Venemaa sisetollidest. Nende ülesandeks on töötada paralleelselt kohalike piiritollide töötajatega.

Seoses sellega soovitas Venemaa Kingissepa toll informeerida veondusettevõtete autojuhte järgmises:

nii töö- kui ka puhkepäevadel on vastutavateks isikuteks piiritollipunktide ülemad, kuigi kontrolli viivad läbi sisetollide ametnikud;raha passi vahele mitte panna;kaasas peab olema vähemalt 200 USDd, sest koorma läbivaatamise korral maksab läbivaatus 150 USDd ja iga pealelaadimise tonn ja mahalaadimise tonn 3,50 USDd;dokumentidel, mis peavad olema kinnitatud piiritolli töötaja isikliku pitseriga, peavad nende 3 kuu jooksul olema nii sise- kui ka piiritolli töötaja isiklikud pitserid;kui piiritoll paneb kaubaruumile lisaplommi, peavad selle oma pitseriga kinnitama mõlema tolli (nii piiritolli kui ka sisetolli) ametnikud;konteinerite väljaveol Eesti sadamatest Venemaale, kui autojuht võtab konteineri ilma Eesti tolli poolt teostatud kontrollita, siis tuleb autojuhil kirjutada CMR-saatelehele ?Võtsin kauba vastu ilma läbivaatamiseta? ja kinnitada allkirjaga, võimalusel tollipitseriga.

Grupikauba puhul toimub tollivormistus rangelt TIRi eeskirjade järgi ja laadimislehel/ lisalehel olevate kaupade loetelu koos koodidega tuleb kinnitada iga TIR-märkmiku lehe külge nii, et seda ei saaks lahti võtta (ülevalt nurgast klammerdatud) ja kinnitada tolli pitseriga.

Piiriületuse kiirendamiseks ja arusaamatuste vältimiseks tasub enne Narva-Ivangorodi piiritsooni sissesõitmist lasta veose dokumendid üle kontrollida Transserice-N töötajatel (kaubakoodid jne).

Hetkel kuum