5. november 2002 kell 16:34

Kemira Agro kahtlustab Lactot varade kantimises

Jaqub Haidary pankrotiohus firmal Lacto lasub varade kantimise kahtlus, teatas Kemira Agro Eesti.

Sel suvel valitsuselt juba mitmendat korda eriliste teenete eest Eesti kodakondsust taotlenud afgaani päritolu piimatööstur Jaqub Haidary firmat AS Lacto ähvardab pankrot. Kuna AS Lacto ei ole käesolevaks ajaks oma võlga summas 5,7 miljonit krooni tasunud, esitab Kemira Agro Eesti AS kohtusse pankrotiavalduse AS Lacto pankroti väljakuulutamiseks.

Kemira Agro Eesti on vastavalt pankrotiseadusele Lactole teatanud, et kui kümne päeva jooksul pankrotihoiatuse saamisest ei ole võlga tasutud, esitab võlausaldaja Lacto vastu kohtule avalduse pankroti väljakuulutamiseks. Vaatamata sellele, et pankrotihoiatus esitati juba 26.09.2002.a. ei ole võlgnik tänaseks päevaks oma ligi kuuemiljonilist võlga tasunud.

Äripäeva andmetel on aga kogu Lacto endine tegevus üle viidud AS Rapla Dairysse, mis asub Lactoga samal aadressil Raplas, ilmse eesmärgiga eelistada ühtesid võlausaldajaid teistele. Rapla Maakohtu Kinnistusameti andmetel on Lactole kuuluvad kõik 6 kinnistut Rapla linnas võõrandatud Rapla Dairyle eelmisel suvel.

Veel sel suvel kirjutati ajalehtedes, et Jaqub Haidaryle kuulub Rapla piimatööstus ning kümmekond farmi üle Eesti. Rapla tehasesse investeeris ta paar aastat tagasi 200 miljonit krooni ning oli mullu Eestis suurim piimapulbri tootja,turustatades oma toodangut põhiliselt Araabia ning Aafrika riikides.

Endise nimega Lakto piimatööstusest tekkinud Rapla tehase ja farmide mullune aasta-käive oli umbes meedia andmetel 500 miljonit krooni.

Haidary kodakondsustaotluse vahendas valitsusele põllumajandusminister Jaanus Marrandi. Eesti Päevalehe andmeil käis Haidary sel kevadel samal teemal Kadriorus ka president Arnold Rüütliga vestlemas.

Hetkel aga on AS Lacto võlgnevus Maksuameti ees seisuga 01.10.2002. a. põhisummas 2 476 000 ning intresse 337 000 krooni. Oktoobrikuu lõpu seisuga on ettevõttel esitamata äriregistrile kinnitatud 2001 majandusaasta aruanne, kuigi äriseadustik näeb selle esitamise kohustuse ette mitte hiljem kui kuus kuud peale majandusaasta lõppu.

AS Agro Invest 2001.a. majandusaastra aruandest pärineb info, et vastavalt AS Lacto juhatuse otsusele 22.05.2001.a. otsustati rekonstrueerida AS Lacto Juustu ning juustu tootmise tehnoloogilised seadmed demonteerida ja üle anda AS-le Rapla Dairy.

AS Lacto endised juhid on äriregistri andmetel septembris 2001.a. lahkunud Lactost Rapla Dairysse ning alates samast ajast on Lacto uueks juhiks Andrei Kobrin, keda peetakse nn. tankistiks, sest ta on avalikkusele tundmatu mees ja viibib põhiliselt Moskvas. Rapla Maakohtu Kinnistusameti andmetel kuuluvad AS-ile Rapla Dairy seisuga 21.10.2002.a. 6 AS-ilt Lacto omandatud kinnistut, mis kõik asuvad Raplas aadressil Viljandi mnt 91. Tootmishoonete aluse maana registris olevate, samal aadressil asuvatest kinnistutest on 4 koormatud järgmiste hüpoteekidega üldsummas 118 000 000 krooni.

Vaatamata sellele, et Lactole kuuluvad kinnistud Rapla linnas on võõrandatud suvel 2001 Rapla Dairyle, on pankrotiseaduse alusel võimalik pankrotimenetluse käigus nimetatud tehingute tagasivõitmine ning nende järgi saadu tagastamine pankrotivarasse.

Hetkel kuum