Peeter Raidla • 5. november 2002 kell 22:00

Osa maksuvõla intresse tühistatud

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusega tunnistati intressi määra kehtestamise osas põhiseadusevastaseks need maksuvõla intressimäärad, mis oli rahandusministri määrusega kehtestatud alates jaanuarist 1994 kuni 30. juunini 2002. Sealt alates on maksuvõla intress kehtestatud juba maksukorralduse seadusega.

Kolleegium tõdes, et maksuintress kui maksukohustuse kõrvalkohustus tuleb põhiseaduse kohaselt kehtestada seadusega. Täitevvõim on volitatud andma vaid seadust täpsustavaid määrusi.

Maksuvõla intresside määramise vastavus põhiseadusele kerkis üles ASi Põltsamaa Põllumajand vaidluses maksuametiga, mille Tallinna halduskohus lahendas tänavu mais ettevõtte kasuks.

Vastates küsimusele, kes eilsest riigikohtu otsusest lähtudes pääsevad maksuvõla intresside maksmise kohustusest, viitas õiguskantsleri vanemnõunik Ilmar Selge ühele varasemale riigikohtu otsusele, mis puudutas erisoodustuste maksustamist. Nimelt mais 2000 tõdes riigikohus, et kuna põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusel ei ole ajas tagasiulatuvat toimet, siis ei anna ?käesolev otsus alust erisoodustustelt makstud tulumaksu tagastamiseks nendele maksumaksjatele, kes pole maksustamist vaidlustanud või kelle kaebuse suhtes on jõustunud halduskohtu otsus.?

Ilmar Selge sõnul võib nimetatud otsust aluseks võttes järeldada, et maksuvõla intressi maksmisest võivad pääseda vaid need maksumaksjad, kes on neile maksuameti poolt määratud intressid vaidlustanud ja kelle sellekohase taotluse kohta pole jõustunud halduskohtu lahendit.

Maksuameti peadirektor Aivar Sõerd nentis vaid, et riigikohtu otsus on täitmiseks, mitte kommenteerimiseks.

Ka rahandusministeeriumi avalike suhete juht Eero Raun sõnas, et tekkinud olukord vajab analüüsimist ning praegu on veel raske öelda, kui suureks kujuneb tühistatud intresside kogusumma.

Hetkel kuum