6. november 2002 kell 22:00

Eesti ja Venemaa suhted

2. veebruaril 1920 kirjutati alla Eesti ja Venemaa (toona Vene SFNV) vaheline Tartu rahuleping, millega Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust. Venemaa taastunnustas Eestit 24.08.1991. Diplomaatilised suhted kahe riigi vahel taastati 24. oktoobril 1991.

Eesti on avatud koostööks Venemaaga oma välispoliitiliste prioriteetide raames. Eesti lähtub suhetes Venemaaga põhimõttest, mille sisuks on erinevate küsimuste lahendamisel konstruktiivsus ja heanaaberlikkus, järgides rahvusvahelise õiguse norme. Suhete arenemisel on üheks peamiseks takistavaks teguriks riikidevahelise lepingulise baasi nõrkus.

Euroopa Liidu laienemine. Eesti suhted Venemaaga saavad olema ja on paljus juba praegu vaadeldavad osana Venemaa ja Euroopa Liidu (EL) vahelistest suhetest. ELi laienemine mõjutab positiivselt kogu Põhja-Euroopa regiooni arengut, pakkudes endisest avaramaid võimalusi majanduslikuks ja piiriüleseks koostööks, kusjuures kasu saavad laienemisest ka need riigid, kes ELiga ise ei liitu. Lisaks ELi Venemaa-strateegiale on EL oma välispoliitikas kasutusele võtnud ka põhjamõõtme, mis hõlmab samuti Venemaad.

Sõlmitud majandus- ja transpordilepingud:

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline leping kaubahangete arvelduste korrast ja mittekaubaliste maksete teostamisest. Jõustus 20.06.1992

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe koostööst ja vastastikusest abist tolliküsimustes. Jõustus 09.08.1999

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline lennunduskokkulepe. Jõustus 30.08.2000

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline rahvusvahelise autoveo kokkulepe. Jõustus 26.03.2001

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe laevasõidust Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Emajõel ja Velikaja jõel. Allkirjastati 20.03.2002

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline leping tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimisest ja maksudest hoidumise tõkestamisest. Allkirjastati 05.11.2002

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe muutmise protokoll ja Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline pensionilise kindlustamise alane koostöökokkuleppe rakenduslepe. Allkirjastati 05.11.2002

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe kohtulikult karistatud isikute üleandmisest. Allkirjastati 05.11.2002.

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe kaubandus-majandusliku koostöö kohta.

- Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kinematograafiaalane koostöökokkulepe.

- Piirileping.

Allikas: välisministeerium.

Täistekst: http://www.vm.ee/est/kat_48/251.html

Hetkel kuum