Inno Tähismaa • 6. november 2002 kell 12:39

SLK finantsjuht sai Kapolt kriminaalsüüdistuse

Kaitsepolitsei esitas AS Saaremaa Laevakompanii finantsjuht Alar Tõrule kriminaalsüüdistuse maksudeklaratsioonis valeandmete esitamise eest.

Esitatud süüdistuse kohaselt esitas AS Saaremaa Laevakompanii finantsjuht Alar Tõru maksustatava tulu vähendamise eesmärgil aastatel 1995-2000 ettevõtte majandustegevuse kulutuste kunstlikuks suurendamiseks raamatupidamisele fiktiivseid arveid tegelikkuses mittetoimunud kulutuste kohta ja tegi raamatupidajale ülesandeks nende järgi tasumise ning nende kajastamise laevakompanii raamatupidamises ja tuludeklaratsioonides, teatas Kapo.

AS Saaremaa Laevakompaniile esitatud arved mittetoimunud tehingute eest esitas Tõru tema osalusega offshore firmade nimelt. Finantsjuht Tõru ebaseadusliku tegevuse tulemusena sisaldasid AS Saaremaa Laevakompanii poolt maksuhaldurile esitatud 1995-2000 majandusaastaaruanded ja tuludeklaratsioonid valeandmeid ettevõtte kulude kohta 6 240 114 krooni ulatuses ning selle tulemusel jäi riigile tulumaksu näol laekumata 824 620 krooni.

Lisaks süüdistatakse Alar Tõru selles, et füüsilise isikuna esitas ta 1995.-2000. aasta maksustamisperioodi kohta maksuhaldurile tahtlikult valeandmeid, jättes deklareerimata saadud tulu, mille tulemusena jäi riigil tulumaksuna laekumata 1 304 463 krooni.

Alar Tõru on end temale esitatud süüdistustes (KrK § 148¹ lg 10 järgi) süüdi tunnistanud.

AS Saaremaa Laevakompanii tegevdirektori Tõnis Rihvki osas lõpetas uurija kriminaalmenetluse, kuna uurimisel ei leidnud kinnitust, et ettevõtte fiktiivsete raamatupidamisearvestuse algdokumentide alusel koostatud 1995-2000 majandusaastaaruanded ja tuludeklaratsioonid allkirjastanud Rihvk oleks olnud teadlik finantsdirektor Tõru ebaseaduslikust tegevusest ning esitanud maksuhaldurile teadlikult valeandmeid.

Kaitsepolitsei alustas käesoleva kriminaalasja menetlust 19. veebruaril 2001. Eeluurimise tähtaega on pikendatud 19. detsembrini 2002. Eeluurimise tähtaja korduva pikendamise on tinginud välisriikidesse edastatud õigusabipalvete vastuste ootamine ja laekunud vastuste tõlkimine.

Hetkel kuum