Ülo Toomsalu • 15. november 2002 kell 6:48

PM: Vangide arv Tartu vanglas väheneb aastaks 2006

Tartu uude vanglasse paigutatakse ajutiselt küll ligi 900 inimest, kuid aasta 2006 lõpuks väheneb asukate hulk planeeritud 500ni.

Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Peeter Näks selgitas, et Tartu vanglasse tehnilisest planeeringust (500 kohta) suurema hulga inimeste paigutamine on paratamatu ajutine abinõu, sest aasta lõpuks tuleb sulgeda Keskvangla ehk nn Patarei vangla, kuid üle Eesti hajutatud regionaalvanglad pole veel valmis ehitatud, kirjutab Postimees.

Seetõttu kasutabki riik ajutiselt täna pidulikult avatava Tartu vangla lisaressurssi, paigutades sinna kuni 900 inimest. Neist üle 300 on süüdimõistetud, keda saavad teatud puhkudel külastada sugulased ja tuttavad. Üle 500 inimese on aga vahialused, kelle juures külastajaid tihti ei käi, sest vahi alla võtmise üks mõte on isiku eraldamine.

Tartu vanglas hoitakse neid süüdimõistetuid, kes on pärit Tartust ja Tartumaalt, mõni üksik süüdimõistetu on ka naabermaakondadest. ?Selles mõttes on tegu täiesti puhtalt regionaalvanglaga,? selgitas Näks.

Vahialused on suurelt jaolt pärit samuti Tartust ja Tartumaalt ning naabermaakondadest. Et aga Virumaalt on kokku ligi 400 vahialust, siis kõik nad Tallinna vanglasse ei mahu ja nad tuli Tartu ja Tallinna vahel ära jaotada.

Kui seni veeti Lõuna-Eesti, sealhulgas Tartu enda vahialuseid Tartusse Tallinnast, siis nüüd hakkab politsei neid kohapealt kohtusse viima.

Vanad vanglad ja politsei arestimajad ei suuda Keskvangla sulgemise tingimustes kõiki vahistatuid vastu võtta. Seetõttu ongi plaanis ehitada Ida-Virumaale Jõhvi uus suur regionaalvangla. Kui see saab valmis, muutub vanglates, sealhulgas Tartu vanglas, proportsioon vahistatute ja süüdimõistetute vahel normaalseks.

Hetkel kuum