19. november 2002 kell 15:17

Autolammutused peavad tegema suuri investeeringuid

Romusõidukite eurodirektiiv, mis näeb ette tootja vastutuse printsiipi, sunnib autolammutusi suurtele investeeringutele.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi sõnul on

direktiivi puhul Eestis esmakordselt tegemist tootja vastutuse printsiibi rakendamisega.

Romusõiduki valdaja peab saama oma sõiduki tasuta üle anda litsentseeritud lammutuskodadele. Et litsentsi saada peavad lammutuskojad vastama märksa karmimatele keskkonnanõuetele kui täna.

Ala, kus hoitakse alles ohtlikest komponentidest (akudest, jahutusvedelikest, õlist jm) puhastamata autosid või lammutusosasid, peab olema vettpidava pinnaga kaetud ning sealt kogutav sadevesi peab läbima reoveepuhastit.

'Täna asuvad lammutusele minevad autod praktiliselt karjamaal. Et litsentsi saada, tuleb autolammutuskodadel hakata tegema küllalt suuri investeeringuid,' ütles Eek.

Hetkel kuum