Põhjalik käsiraamat eramu ehitamisest

?Ehitaja käsiraamatu? üheks kvaliteedigarantiiks peaks olema ka asjaolu, et selle on koostanud ajakirja Ehitaja toimetus.

Kuna ehitamisest antakse võimalikult täielik ülevaade ? vajaminevatest dokumentidest ehitusprotsessi endani (konstruktsioonid, aknad-uksed, kommunikatsioonid, katused jne), võib raamatu oma põhjalikkuse poolest seada riiulile kõrvuti Äripäeva Kirjastuse ?Oma Maja? ning Majakeskuse ?Valikuvõimaluse? raamatutega ? küll aga ühe mööndusega. Nimelt torkab ?Ehitaja käsiraamatus? silma mitmeid erialaspetsialistide kirjutatud artikleid, mis tutvustavad vaid ühe tootja keskset lähenemist ? soojustusnõuanded on Isoverilt ning ülevaade kergplokkidest Aerocilt. Tore oleks aga lugeda võrdlust erinevate Eestis müüdavate ehitusmaterjalide kohta kasutusalade kaupa.

300-leheküljeline raamat koosnebki erinevate erialaspetsialistide kirjutatud peatükkidest, kusjuures mõeldud pole vaid eramuehitajatele ? nõu saavad ka tüüpkorterite omanikud, kes oma elamist avaramaks muuta tahavad. Meeldis ka asjaolu, et katusematerjalide peatükis tutvustatakse lisaks tavapärastele kivi- ja plekk-katustele ka kimm-, laastu- ja mätaskatuseid. Positiivne on erinevate jooniste ning arvutuste esitamine ? kel vastava teema vastu põhjalikum huvi, ei pea täiendavat kirjandust otsimagi.

Kui eespool sai raamatu koostajatele ette heidetud liigselt ühe tootja keskseid nõuandepeatükke, siis igati hea lähenemine on aga peatükis ?Materjalid?, kus erinevad tootjad tutvustavad enda pakutavate ehitusmaterjalide omadusi ning paigaldusõpetusi. See on aus lähenemine, kus lugeja saab aru, et tegemist on reklaamiga ning ohtralt erinevaid tooteid täis pikitud materjaliturul oskab ta vähemalt raamatust loetud tutvustuse põhjal poodi Penoflexi vuugisegu või termotöödeldud puitu küsima minna. Pealegi leiab siit mõningaid uuemaid materjale, millega ehitusalal alles värske huviline pole ehk kokku puutunud.

Väga tänuväärne on raamatu lõpus olev kirjandusnimestik, kust teemade kaupa (vundamendid, keldrid, aknad, uksed, küttesüsteemid, elamukonstruktsioonid jne) leiab viiteid nii selleteemalistele raamatutele kui ka varem ilmunud artiklitele erinevates ajakirjandusväljaannetes. Hea on ka ülevaade erinevate tööriistu ja palkmaju müüvate firmade internetilehekülgedest.

Hetkel kuum