Viktoria Korpan • 26. november 2002 kell 8:55

Ühendministeerimi mittepääsenud töötajatele läheb koondamishüvituseks 1,6 mln kr

Valitsus otsustas eraldada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile valitsuse reservist üle 1,6 miljoni krooni koondamiste kulude katteks.

Teede- ja sideministeeriumi reorganiseerimisest tulenenud koondamiste kulude

katteks läheb üle 1,2 miljoni krooni ning majandusministeeriumi reorganiseerimisesttulenenud koondamiste kulude katteks 0,4 miljonit krooni, otsustas valitsus tänasel istungil.

Majandusministeerium ning teede- ja sideministeerium ühendati alates 1. novembrist 2002. a majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiks. Seoses ministeeriumide reorganiseerimisega koondati teede- ja sideministeeriumist 13 teenistujat ja majandusministeeriumist 7 teenistujat. Kuna teenistusest vabastamisel ei järgitud etteteatamise tähtaega (ette teatati 1 päev), siis maksti lisaks koondamishüvitusele tasu etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäevade eest.

Seletuskirja kohaselt nähti 2002. aasta lisaeelarves ette 3,6 miljonit krooni ministeeriumide ühendamisega seotud konsultatsioonide, uuringute, ekspertiiside katteks. Koondamiste kulud 3 miljonit krooni jäeti kulude täpsustumiseni Vabariigi Valitsuse reservi.

Hetkel kuum