Sulev Oll • 28. november 2002 kell 13:38

Raplamaal ladustas osaühing ebaseaduslikult tootmisjäätmeid

Keskkonnainspektor trahvis Rapla vallas tegutsevat osaühingut 5000 krooniga jäätmeseaduse rikkumise eest.

Osaühing ladestas tootmisjäätmeid (kruus, kivipuru, mineraaltolm) oma territooriumile ja ka eramaale, mändide alla, ehk selleks mitte ettenähtud kohta.

Jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale ei ole korraldatud ning nimetatud jäätmete tekitamiseks puudub nõutav jäätmeluba.

Osaühing rikkus ka välisõhu kaitse seadust - asfaltbetoonitehase korstnalt eemaldati lõhkikülmunud märgfiltrid, mille tõttu paiskus õhku suuremas koguses saasteaineid kui välisõhu saasteloaga lubatud on. Maapind kattus tolmukihiga.

Saasteallika valdaja on kohustatud otsekohe teatama saasteloa väljaandjale ja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele kõigist muudatustest tehnoloogias, mis suurendavad saasteainete heitkoguseid või halvendavad oluliselt nende hajumistingimusi.

Osaühing ei teatanud filtrite eemaldamisega tekkinud muutustest kohalikule keskkonnateenistusele ega ka vallavalitsusele.

Hetkel kuum