8. detsember 2002 kell 22:00

Omavalitsustel vähe raha teedehoiuks

Maanteehoiuks on 2002. aastal Harju maakonnale eraldatud 35 683 800 krooni, millest maanteede hooldeks on võimalik planeerida 33 513 800 krooni. Harju Teedevalitsuse andmetel on maanteede hooldeks eraldatud summad eelmise aastaga võrreldes vähenenud 12%, seega väheneb tunduvalt hooldetööde maht kõrvalmaanteedel. Hooldetase ei halvene Viimsi, Jõelähtme, Kuusalu ja Loksa valdade piiridesse jäävatel riigimaanteedel, mida hooldab OÜ ÜLE. Harju maavalitsus (http://www.harju.ee)

Maakonnas on riigimaanteid 1142 km, sellest põhimaanteid (autoteed Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere) 109 km, tugimaanteid 165 km ja kohalikke teid 868 km. Vallateede pikkus on 1622 km ja linnateede pikkus 206 km. Maanteehoiu (teedehooldus, -remont, uute teede ehitus, sildade ehitus ja remont jm) ülesanded lasuvad teede valdajal. Teehoidu rahastatakse valitsuse kinnitatud teehoiukava lausel.

Eesmärgid mitteriiklike maanteede arengustrateegias: teedevõrgu ja selle infrastruktuuri säilitamine ning renoveerimine; teede tehnilise täiuse saavutamine (elanikkonna ohutu liikluse tagamiseks); jalgrattateede väljaehitamine; teehoiukava koostamine omavalitsuste poolt.

Hetkel kuum