• Jaga lugu:
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Uus ehitusseadus jõustub kahe nädala pärast

  1. jaanuarist jõustuv ehitusseadus toob mitmeid muudatusi, millega on vaja arvestada ka ehitise omanikul ja tellijal.
  Ehitusseaduse (edaspidi ES) rakendamisel tuleb eelkõige lähtuda ehitamise mõistest. Ehitamiseks ES mõistes on:
  ehitise (hoone või rajatis) püstitamine;ehitise laiendamine (juurde-, peale- või allaehitamise teel);ehitise rekonstrueerimine (piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine, mitte ruumijaotuse muutmine vms);tehnosüsteemide muutmine (mitte asendamine);ehitise lammutamine.
  Samuti on muutunud väikeehitise mõiste. Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asub ehitis.
  Kui ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile, siis väikeehitise ehitamisel ei pea ehitusprojekti olema.
  Ehitusprojekti vastavust nõuetele kontrollib kohalik omaniku ehitusjärelevalvet teostav ametiisik (ei pea kooskõlastama enam projekteerija või omanik). Nimetatud ametiisik võib tellida ka põhjendatud juhtudel ehitusprojekti ekspertiisi. Ekspertiisikulu kannab kohalik omavalitsus. Erandiks on juhtumid, kus ekspertiis näitab, et ehitusprojekt ei vasta nõuetele, siis ekspertiisi kulud hüvitab ehitise omanik.
  Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on vajalik, kui:
  ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m2;muudetakse ehitise tehnosüsteeme.
  Ehitamiseks peab olema ehitusluba, v.a väikeehitise ehitamisel.
  Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik teavitama väikeehitise püstitamisest kohalikku omavalitsust 5 tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates, kui ei taotleta kasutusluba.
  Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus. Ehitusluba väljastatakse taotlejale (mitte ainult omanikule). Ehitusluba ehitise lammutamiseks antakse ainult ehitise omanikule.
  Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek:
  1) püstitada ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi;2) laiendada ehitist või selle osa (annab õiguse ka rekonstrueerimiseks);3) rekonstrueerida ehitist või selle osa;4) lammutada ehitis või selle osa.
  Ehitusluba annab ühtlasi õiguse ehitise tehnosüsteemide muutmiseks.
  Ehitusluba on tähtajatu. Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimest ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päeva.
  Ehitise omanik on kohustatud 3 tööpäeva enne ehitamise alustamist esitama kohalikule omavalitsusele teatise ehitamise alustamisest. Teatist ei pea esitama väikeehitise ehitamisel.
  Omanik määrab enne ehitamise alustamist omanikujärelevalve tegija (ettevõtja), kel on vastav õigus olemas (ei pea eelnevalt kooskõlastama kohaliku omavalitsusega).
  Omanikujärelevalvet võib teha ehitise omanik, kui ehitatakse:
  1) väikeehitist;2) üksikelamut;3) suvilat;4) aiamaja;5) taluhoonet ehitise teenindamiseks vajalikku rajatist.
  Omanikujärelevalvet peab tegema ehitise ehitamise alustamisest kuni kasutusloa saamiseni.
  Omanikujärelevalvet ei saa teha ehitist ehitav ettevõtja. Kuna omanikujärelevalve üheks kohustuseks on kontrollida valminud ehitusprojekti vastavust nõuetele, ei saa antud projekti koostaja teostada omanikujärelevalvet ilma vastuoluta. Seda seetõttu, et ehitaja ei saa kontrollida enda poolt teostatud ehitustöid ja projekteerija ei saa kontrollida ehitusprojekti vastavust nõuetele, mille ta ise on koostanud.
  Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis vastab ehitisele esitatud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kasutuse otstarbele.
  Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama omanikud ühiselt. Kasutusluba on tähtajatu v.a ajutise ehitise puhul, mil kasutusluba väljastatakse tähtajaliselt kuni 5 aastaks.
  Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist. Kohalikul omavalitsusel on õigus kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid isikuid ja institutsioone.
  Reeglina väljastab kohalik omavalitsus ehitus- ja kasutusloa või keeldub nende andmisest 20 päeva jooksul taotluse esitamisest.
  ES täitmise üle teostavad järelevalvet vastavalt:
  1) ehitusjärelevalvet ? kohalik omavalitsus;2) riiklikku järelevalvet ? Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.
  Muu hulgas järelevalve teostamisel on õigus ametiisikul kontrollida ka kasutatava ehitise korrashoidu ja kasutamist kasutuloal toodud otstarbel.
  Autor: Helje Johansoo
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Aimar Ventsel: Kesk-Aasia õppetund – autoriteet pole jumalast antud
Pikemas perspektiivis on parem mõnevõrra võimu jagada, selmet panna alluvaid ihaldama absoluutset võimu pakkuvat ülemuse ametit, et siis ise sama autoritaarselt kõigile koht kätte näidata, kirjutab Kasahstani värske näite varal etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.
Pikemas perspektiivis on parem mõnevõrra võimu jagada, selmet panna alluvaid ihaldama absoluutset võimu pakkuvat ülemuse ametit, et siis ise sama autoritaarselt kõigile koht kätte näidata, kirjutab Kasahstani värske näite varal etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.
Brenti nafta hind tõusis kolme aasta tippu
Naftahinnad tõusid täna ning Brenti futuurid kerkisid viimase kolme aasta kõrgeima tasemeni. Investorid panustavad sellele, et pakkumine püsib jätkuvalt kitsas, vahendab Reuters.
Naftahinnad tõusid täna ning Brenti futuurid kerkisid viimase kolme aasta kõrgeima tasemeni. Investorid panustavad sellele, et pakkumine püsib jätkuvalt kitsas, vahendab Reuters.
Vilepuhuja märtri rollist välja tõstmine toob ettevõtjatele uusi kohustusi
Selleks, et vilepuhuja julgeks organisatsiooni kitsaskohtadele osundada, peab ta tundma end turvaliselt. Peagi rakenduv Euroopa Liidu direktiiv seab ettevõtetele konkreetsed nõuded tagamaks, et probleemidele tähelepanu juhtija ei satuks märtri rolli.
Selleks, et vilepuhuja julgeks organisatsiooni kitsaskohtadele osundada, peab ta tundma end turvaliselt. Peagi rakenduv Euroopa Liidu direktiiv seab ettevõtetele konkreetsed nõuded tagamaks, et probleemidele tähelepanu juhtija ei satuks märtri rolli.
„Kartke ja oodake halvimat“: häkkerid ründasid Ukraina riigi veebi