Ülo Toomsalu • 9. jaanuar 2003 kell 6:18

PM: Tartu vangid kirjutasid võimudele uue «40 kirja»

Nelikümmend Tartu vangi saatis Riigikogu õiguskomisjonile protestikirja, milles nuriseb kokku paarikümne olmeraskuse üle vastses vanglas.

Muu hulgas häirib arestante ka liiga lühike vormiriietus ning asjaolu, et vangla kokk ei oska mune keeta, kirjutab Postimees.

Oktoobri keskpaigas Tallinna keskvanglast Tartusse üle viidud 40 vangi väidavad oma venekeelses kirjas Riigikogu õiguskomisjonile, et vangla juhtkond ning personal ei järgi kinnipeetavate kohtlemisel põhiseadust, teisi seadusi ega ka rahvusvahelisi õigusakte. Kirjas loetlevad vangid 19 häirivat seika vangla elus.

Vangid tunnevad muret, et vanglaseaduse tekst anti tutvumiseks «suure hilinemisega ja alles pärast tungivaid nõudmisi ja vastumeelselt». Seevastu vangidele jagatud «Vangide meelespea» ei kajastavat uuemaid seadusemuudatusi.

Ehkki osa vange teeb vanglas juba mõnda aega tööd, ei ole nendega sõlmitud lepingut ega teatatud töötasu suurust, mis võimaldab vanglapersonalil töötasu oma taskusse pista, muretsevad kurjategijad.

Vangid kirjutavad Riigikogule ka sellest, et neile on antud sobimatult lühike vangiriietus, samas kui personali vorm on igati korralik. «Ülemad soovitavad see kas ümber õmmelda või kanda pükse rebadel. See alandab vange ja on vastuolus inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mille Eesti ratifitseeris 13. märtsil 1996. Miks seda tehakse?» küsitakse kirjas.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristiina Herodes ütles, et Riigikogu õiguskaitsekomisjon on kirja teksti ministeeriumile edastanud ning selles toodud väidete tõesust uuritakse. «Kirja autorid toodi laager-tüüpi vanglast kamber-tüüpi vanglasse ning tundub, et nad ei ole korraliku vanglare?iimiga lihtsalt harjunud,» nentis Herodes.

Hetkel kuum