Silva Männik • 25. veebruar 2003 kell 8:46

Valitsus kinnitas Rapla Dairy partneritele 3 miljoni krooni maksmise

Valitus kinnitas täna Rapla Dairy pankrotis kannatanud piimatootjate toetamiseks 3 miljoni krooni eraldamise.

Valitsus otsustas raha eraldada Valitsuse reservist Põllumajandusministeeriumile, et toetada ASi Rapla Dairy pankrotis kannatanud füüsilisest isikust piimatootjaid.

Rapla Maakohus kuulutas AS Rapla Dairy pankroti välja 15.jaanuaril. Hinnanguliselt on aktsiaseltsi vastu võlanõudeid üle 250 miljoni krooni ja ettevõtte varade väärtus on ligikaudu 140 miljonit krooni.

Arvestades, et pankrotiseaduse kohaselt on nõuete rahuldamise järjekorras esmalt tagatud võlakohustused, kohustused töötajate ees ja ka maksunõuded, siis on tõenäoline, et aktsiaseltsi varadest ei jätku piimatootjate nõuete rahuldamiseks.

Aktsiaselts on piimatootjatele võlgu kokku ligikaudu 41,1 miljonit krooni. Sellest Lacto Agro Grupi äriühingutele 18,5 miljonit krooni, teistele äriühingutele 12,2 miljonit krooni, talunikele 4,7 miljonit krooni ja teistele väiketootjatele 5,7 miljoni krooni.

Toetusraha kavandatakse võlausaldajatele välja maksta Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu taotluste ja pankrotihalduri kinnitatud füüsilisest isikust piimatootjate nimekirja alusel. Toetusraha maksmine toimuks võrdselt ja kujuneks võlanõude mahust 28,8%.

Hetkel kuum