Gea Velthut-Sokka • 27. märts 2003 kell 12:39

Uuring: ettevõtjad ei vaja maakondlikke ettevõtluskeskusi

Maakondlike ettevõtluskeskuste abi on kasutanud vaid 12 protsenti väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) juhtidest.

Kuigi pooled ettevõtetest olid teadlikud oma piirkonna ettevõtluskeskuse asukohast, siis ettevõtluskeskuste teenuseid oli kasutanud kokku ainult 12% ettevõtetest, kirjutatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värskes uuringus.

Peamiseks mittekasutamise põhjuseks toovad VKE-d vajaduse puudumise (71%), kuid samas teatakse ka vähe nende poolt pakutavatest teenustest ja tegevustest (29% nendest, kes ei ole kasutanud).

47 % ettevõtetest, kes on ettevõtluskeskusi külastanud, on seda teinud ka viimase aasta jooksul. Peamiseks pöördumise põhjuseks on olnud informatsiooni hankimine, järgnevad avalduste täitmine toetuste saamiseks ja konsultatsioonide saamine. Enamus ettevõtluskeskuse poole pöördunutest hindasid pakutud teenust hinnati üldjoontes enda jaoks kas väga või üsna vajalikuks (72%).

Hetkel kuum