Erik Samel • 27 aprill 2003

Meeskond vajab arendamist

Igas meeskonnas toimuvad pidevalt mingid muutused ning arengud. Juhi üks peamisi ülesandeid on hoida seda protsessi kontrolli all ja samas seda protsessi ka suunata.

Mihkel Pärjamäe soovitab arendada meeskonda ideaali abil. Pärast meeskonnale eesmärgi seadmist peaks juht veenduma, et tal on just nimelt selle eesmärgi saavutamiseks ideaalne meeskond. Ja kui ei ole, siis tegema meeskonnas vajalikud muudatused.

Meeskonnatöös on tüüpiline olukord, kus osa liikmeid arvab, et koostöö sujub väga hästi. Teine osa aga on veendunud, et kõike saaks palju paremini teha. Karin Hango kinnitab oma artiklis, et on täiesti võimalik ja vajalik tuua välja selged indikaatorid selle määratlemiseks, kuivõrd on olemas eesmärgi saavutamiseks koostöö ning kuivõrd meeskonna liikmed teevad koostöö seisukohalt olulisi asju. Hango selgitab, mida teha, kui on probleeme n-ö raskete tüüpidega, grupi liikmete erinevate vajadustega või grupi efektiivsustundega.

Üks väga oluline juhi ülesanne on hea mikrokliima kujundamine meeskonnas. Hea mikrokliima teadlik kujundamine on protsess, millel on viis etappi. Neid etappe kirjeldab oma artiklis Anneli Salk. Ta märgib muu hulgas, et just firmasisene mikrokliima on see nähtamatu komponent, mille põhjal saab otsustada, kas mul on meeldiv selles meeskonnas töötada või mitte. Selleks, kuidas täpselt mikrokliimat sobivaks kujundada, peaks iga meeskond leidma endale sobiva mooduse.

Eestlaste peamisteks probleemideks meeskonnatöös on kommunikatsioonihäired ja egoism. Vähemasti on sellisel arvamusel Juhtimise vestlusringis osalenud juhid-konsultandid. Remedia kommertsdirektor Sirje Potisepp peab meeskonnatöös kõige halvemaks seda varianti, kui meeskonna liige ei tahagi oma mõtteid ja informatsiooni edasi anda, sest ta kardab, et keegi napsab tema idee ära. Sageli aga kujuneb sellest välja üks asi, mida ka kõik teised teavad, aga millest valjusti ei räägita.

Probleemiks on veel hirm abi paluda. See on eelkõige vanemate töötajate hirm, kes kardavad konkurentsi nooremate töötajate poolt.

Nimetatud probleemide lahendamisel on võtmeroll liidril. Just tema on see, kes erinevate probleemidega vaeva nägevatest inimestest peab moodustama meeskonna, kes teab oma eesmärki ning selles suunas siis kuni eesmärgi täitumiseni tegutseb.

Hetkel kuum