Inno Tähismaa • 4. juuni 2003 kell 8:35

Autoriõiguste kaitsjad taunivad linna ehtimist piraatplaatidega

BSA Eesti Komitee ja Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO) taunivad Tallinna ehtimist piraatplaatidega.

Autorikaitsjad on vastu linnavalitsuse kavale kasutada vanalinna päevadel linnakujunduse elementidena piraatplaate ning esitasid linnavõimudele sellesisulise pöördumise, teatas autorikaitsjate esindaja.

'Soovime, et linnavõimud vaagiksid tõsiselt tekkinud olukorda ning võtaksid tarvitusele kõik meetmed, et piraatluse propageerimist Tallinnas vähendada,' ütles BSA Eesti Komitee tegevjuht Ahti Leppik pressiteate vahendusel.

Autoriõiguse seadus sätestab üheselt piraatkoopiate üleandmise ja hävitamise nõude. 'Seadus keelab piraatkoopiate üleandmise isegi autoritele või autoriõiguste valdajatele, rääkimata kolmandast osapoolest,' ütles Ahti Leppik. 'Linna otsust, kaunistada vanalinn piraatplaatidega, saab käsitleda positiivse suhtumisena piraatlusesse,' lisas Leppik.

Ühtlasi juhivad BSA ja EAKO pöördumises linnavõimude tähelepanu piraatluse probleemile Tallinna kaubanduses - siiani on paljudes kauplemiskohtades lahendamata piraatlusega seonduvad küsimused. Vaatamata õigusrikkumiste tuvastamisele politsei poolt ei ole Tallinna linnavalitsus omalt poolt takistanud kauplemislubade väljaandmist piraatkaubandusega tegelevatele äriühingutele ja ettevõtjatele.

Pöördumine on adresseeritud Tallinna linnavolikogu esimehele Maret Maripuule ja Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele.

BSA Eesti Komitee asutati kohalike arvuti- ja tarkvarafirmade poolt aastal 1996, et edendada legaalse tarkvara kasutamist Eestis. BSA Eesti Komiteel on 18 liiget.

Hetkel kuum