Silva Männik • 1. juuli 2003 kell 9:30

Riik suurendab Eesti Posti aktsiakapitali 139 miljoni krooni võrra

Valitsus otsustas täna suurendada Eesti Posti aktsiakapitali. Eelnõu kohaselt volitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministrit hääletama riigi esindajana ASi Eesti Post aktsionäride üldkoosolekul äriühingu aktsiakapitali suurendamise poolt 138 697 200 krooni võrra 245 872 500 kroonini. Aktsiakapitali laiendamine toimub fondiemissiooni teel 1 386 972 uue 100-kroonise nimiväärtusega aktsia väljalaskmisega. Riigi poolt omandatavate aktsiate valitsejaks määratakse majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Eelnõu eesmärgiks on seletuskirja kohaselt suurendada ettevõtte usaldusväärsust ja muuta selgemaks omakapitali struktuur, mille tulemusel suurenevad võimalused soodsamate krediiditingimuste saamiseks ja lihtsustub projektide teostamine rahvusvahelistel tasandil, seisab valituse pressiteates.

AS Eesti Post ainuaktsionäriks on riik ning aktsiakapitali suuruseks 107 175 300 krooni. 2002. a majandusaasta aruande kohaselt on aktsiaseltsi jaotamata kasum 138 697 229 krooni, mille arvelt planeeritaksegi fondiemissiooni teel suurendada äriühingu aktsiakapitali.

Hetkel kuum