Janno Reiljan • 3. august 2003 kell 22:00

Miks hääletada ELiga liitumise poolt

Lühidalt vastates: ELiga ühinemine aitab meil parandada inimeste elujärge Eestis tervikuna, aga eelkõige just maapiirkondades, mis seni on meie parempoolitseva ja liberaalitseva poliitika poolt vaeslapse rolli jäetud. Euroliidus pööratakse peatähelepanu just maa ja väikelinnade arengu toetamisele ? töökohtade loomise, sissetulekute tõstmise, külaliikumise toetamise, teede korrastamise ja loodushoiu rahastamise kaudu. Euroopa sotsiaalharta ja sotsiaalkindlustuse koodeks sunnivad ka Eesti riiki eraldama rohkem raha pensionide maksmiseks, õppetoetusteks, hättasattunute abistamiseks. Seega aitab EL tasakaalustada Eesti senist kiivakiskunud sotsiaal- ja regionaalpoliitikat.

ELi koosseisu kuuluv riik peab edukate ja rikaste kõrval märkama ka neid, keda Eestis seni luuseriks sõimati ja oma murega üksi jäeti. Usun, et enamik meist soovib näha õigluse ja inimlikkuse võitu omakasu tagaajamise ja tõusikliku ülbuse üle.

Paljudele inimestele märkamatult on Eesti liitumiseks ELiga kümmekond aastat vaeva nähtud ja kulutusi tehtud. Demokraatliku turumajandusliku õigusriigi ülesehitamisel võeti eeskuju EList: seadused koostati ELi direktiivide vaimus, koolitati demokraatlikule riigile kohane ametnikkond, ettevõtjad on ekspordivõimaluste avardamiseks investeerinud miljardeid, viimaks tootmine eurotingimustega vastavusse.

EL on järk-järgult avanud oma turge Eesti kaupadele ja nii suundubki juba 75?80 meie väljaveost ELi maadesse. Viieaastase töö tulemusena saime ELilt Eestile ka enam-vähem rahuldavad liitumistingimused, mille kohaselt kujuneb Eesti puhasvõiduks aastas enam kui 2 miljardit krooni. See raha läheb maanteede korrastamiseks, kanalisatsiooni ehitamiseks, kutsekoolide kordategemiseks, põllumeeste toetamiseks ning töötute väljaõppeks.

ELi turgude lõplik avamine suurendab kaupade väljavedu, see omakorda võimaldab luua uusi töökohti ja tõsta palka. ELi koosseisu kuuludes kaovad lõpuks ometi Venemaa topelttollid Eesti kaupadele, mis võimaldab suurendada müüki suure naabri turule. Kõik see katab kuhjaga mõnede importkaupade hinnatõusuga seotud kaotuse. Majandusarengu kiirenemine ja sissetulekute kasv suurendavad riigi maksutulusid pensionide ja toetuste maksmiseks. Seega toob ELiga ühinemine Eestis kindlasti kaasa elujärje paranemise, mis on tasu kõigi möödunud aastate pingutuste eest.

ELiga ühinemise vastu hääletamine muudaks kogu nähtud vaeva mõttetuks, kogu rahva poolt kinnimakstud kulutused lendavad tuulde. Ja mille nimel? Seni pole keegi leidnud Eestile teist arenguteed, kuid nüüd soovitavad euroskeptikud kallilt rajatud euroteelt võpsikusse pöörata.

Vaevaliselt avanenud ELi turud sulguvad ?ei? korral Eesti ees uuesti, tuues kaasa töökohtade kadumise ja palkade alanemise. ELi enam kui miljardikroonine iga-aastane abivool lõpeb, mis jätab samuti paljud inimesed tööta ja sissetulekuta. Pensionäride ja riiklike toetuste saajate olukord halveneb nii majanduse arengu aeglustumise kui ka euroopalikust poliitikast eemaldumise tõttu. Venemaa mõju Eesti majandusele suureneb oluliselt, mistõttu kasvab ka sealt lähtuv oht. Välisinvestorite huvi Eestis tootmist arendada väheneb ja siin teenitud kasumid viiakse Eestist välja. Monopolide võim ja majanduslik surve tarbija rahakotile suurenevad, sest konkurentsi tekkimist ei oleks enam karta.

Majandusliidust NAFTA-riikidega võib unistada küll mõni USAst kanakoibi importinud euroskeptik, kuid Eesti majanduse seisukohalt on tegu väga mageda naljaga.

Euroskeptikud meenutavad mulle altari ees seisvat lapseootel piigat, kes mehelemineku asemel hakkab äkki tagasi tahtma süütut neitsipõlve. Ta ei taha abielludes iseseisvust kaotada. Türanni (N. Liit) hirmuvalitsuse all olnu kardab üldse igasuguseid liite ja loodab üksi konutades ohtudest hoiduda. Iseseisvuse kaotamise kartuses tahetakse loobuda täisväärtuslikust (ühis)elust üksi vegeteerimise kasuks.

ELi koosseisu kuulumine hoopis kindlustab Eesti iseseisvust. Esiteks vabaneme meid ahistavatest välislepingutest Maailma Kaubandusorganisatsiooni, ELi ja mitmete riikidega. Esimest korda oma ajaloos saab Eesti võimaluse osaleda nende otsuste tegemisel, mis niikuinii meie elu mõjutavad. Kutsun ühinemise poolt hääletama kõiki inimesi, kes tahavad oma elujärge parandada ning riigi iseseisvust kindlustada.

Hetkel kuum