Silva Männik • 14. august 2003 kell 8:22

Maksuameti avaldusi kriminaalasjade algatamiseks seitse korda vähem

Maksupettuste Uurimise Keskuse loomise järel on märgatavalt vähenenud maksukuritegude uurimiseks esitatavate avalduste arv maksuameti poolt.

Maksuamet teatas oma vastuses maksumaksjate liidu deklaratsioonile, et ajavahemikul 2002 - 30.06.2003 esitati avaldusi 75, samal ajal kui näiteks aastal 2000 esitas maksuhaldur toona veel politseile 537 avaldust, mille alusel algatati 509 kriminaalasja. MUK loodi 2001. aasta 1. aprillist

?Samas on aga oluliselt suurenenud esitatud avalduste alusel maksukuritegude avastamisega lõpuleviidud uurimiste arv. Mis omakorda on tõestuseks sellele, et enne avalduse esitamist viib maksuhaldur läbi põhjaliku analüüsi ning kaalub kriminaalmenetluse alustamise põhjendatust igas konkreetses maksuasjas,? seisab vastuses.

Maksuamet toonitab oma vastuses maksumaksjate esindusorganisatsioonile, et kõigil on seaduse poolt mitmeid võimalusi enda kaitseks, mida tuleb vajandusel ka kasutada.

?Juhul kui maksukohustuslane leiab, et maksuhaldur on teda kohelnud ebaõiglaselt, võib isik kasutada kõiki maksukorralduse seaduses ettenähtud õiguste kaitse vahendeid. Näidetena on maksukohustuslasel võimalik maksumenetluse käigus esitada taandusi menetlust läbiviivate ametnike ning menetluses kasutatavate ekspertide suhtes, samuti taotleda maksukohustuslasele antud menetlustähtaja ennistamist või pikendamist ning nõuda kolmanda isikuna tehtud kulutuste hüvitamist,? seisab maksuameti vastuses EMLile. ?Taanduse esitamise võimalus aitab vältida võimalikku riski menetlust läbiviiva maksuhalduri ametniku erapooletuse osas. Samuti annab maksukorralduse seadus maksukohustuslasele võimaluse esitada vaie Maksuametile või kaebus kohtusse nii maksuhalduri haldusakti kui ka toimingu suhtes. Maksuametnike töö hindamise alusteks on nende tegevuse seaduspärasus, otsuste motiveeritus ja täpsus.

Hetkel kuum