Anti Moppel • 20. oktoober 2003 kell 22:00

Kas Eestil on olemas transpordisektori arengukava?

Eestil on olemas vabariigi valitsuse poolt 9. märtsil 1999 heaks kiidetud ?Transpordi arengukava aastateks 1999?2006?, millega on määratletud järgmised riikliku transpordipoliitika eesmärgid:

Eesti elanikel, kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel võimaldada kasutada seadusega sätestatud korras liiklemiseks avalikke teid ning saada kõigis Eesti piirkondades transporditeenust, mis oma mahult, liigilt ja kvaliteedilt vastab ühiskonna nõudlusele, on ohutu ja keskkonnasõbralik ning nõuab ühiskonnalt võimalikult vähe kulutusi;

suurendada rahvuslikku koguprodukti majanduse kui terviku konkurentsivõime tõstmise kaudu, pakkudes selleks kiirema, odavama ja ohutuma transpordiühenduse riigi eri piirkondade vahel ning transpordisektori ja teiste rahvuslike majandus- ja muude valdkondade integreerituse tõusu;

suurendada rahvuslikku koguprodukti transporditeenuste ekspordi kaudu üle-euroopaliste struktuuridega integreeritud rahvusliku transpordisektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmise teel

saavutada ruumiline tasakaal ning arenguerisuste vähendamine riigisiseste majanduslikult tugevamate ja nõrgemate piirkondade vahel, tagades viimastele kiire ühenduse ja ligipääsu pea-linnale ning rahvusvahelistele tõmbekeskustele.

Hetkel töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja uut transpordi arengukava aastateks 2004-2010.

Veel töötati aastatel 1998?1999 teede- ja sideministeeriumis välja dokument nimetusega ?Kaubavahetust ja kaubatransporti toetava infrastruktuuri ja teenuste arendamise strateegiline plaan?, mille objektiks pole mitte Eesti transpordisüsteem tervikuna, vaid abinõud üle Eesti kulgeva rahvusvahelise kaubanduse ja kaubaveo soodustamiseks.

Soovid vastust oma küsimustele? Saada need [email protected] ja Äripäev otsib neile vastused.

Hetkel kuum