Gea Velthut-Sokka • 20. oktoober 2003 kell 10:21

Uus jäätmeseadus kehtestab monopolid

Uue jäätmeseaduse eelnõu kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama konkursi, leidmaks prügivedaja, kes hakkaks KOV piires monopolina teenust pakkuma.

Riigikogus esimese lugemise läbinud ja homme Riigikogu keskkonnakomisjonis arutlusele tuleva jäätmeseaduse eelnõu neljas peatükk kehtestab prügiveoks kohustuslikud monopolid.

Eelnõu järgi on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil regulaarselt konkursse jäätmeveoettevõtte leidmiseks. Konkursi võitjal on määratud veopiirkonnas ainuõigus konkursitingimustes määratud jäätmeliikide vedamiseks. Kõigil jäätmetekitajatel (ehk firmadel, ühistutel, eramajade omanikel) on eelnõu järgi kohustus sõlmida välja valitud prügivedajaga leping ning osta temalt teenust.

Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Jüri Saar toetab ettepanekut. 'Suur vabadus on hea asi küll, aga kohalik omavalitsus peab ikka korraldama ja organiseerima jäätmeveo oma territooriumil. Kui jäätmefirmad ise asju ajavad, siis aja jooksul turumajandus paneks asjad paika, aga esialgu on suur segadus ning keskonnale veel suurem surve. Arvan, et omavalitsuse korraldamine annab parema tulemuse.'

Eesti jäätmekäitlejate liidu juhatuse esimees Taidus Aave sõnul on see löök väiksematele prügifirmadele.

'Võib arvata, et väiksematele see eriti soodsalt ei mõju, suurematel on võimalik madalamat hinda pakkuda ja see mujalt tagasi teenida,' nentis Aave. 'Minu isiklik arvamus on, et saab pärsitud vaba konkurentsi olukord. Mina kui kinnistu omanik ei saa valida, kellelt teenust ostan.'

Hetkel kuum