Ülo Toomsalu • 24. oktoober 2003 kell 6:47

PM: Ülikool panustab läbilöögi nimel inglise keelele

Tartu Ülikooli valmiv arengukava sillutab teed inglise keele laiemale kasutamisele õppetöös.

Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo tunnistas, et inglise keelele ülemineku tempo ja ulatus sõltub ühiskonna suhtumisest: «Kui suhtumine on negatiivne, pole huvi või tekivad ülikooli sees pinged või pole piisavalt õppejõudusid, siis üleminek aeglustub.»

Siiski ei tähenda see, et 2010. aastaks ületaks võõrkeeles, eelkõige inglise keeles, loetavate kursuste maht poole kõigist loengutest, kirjutas Postimees.

Järgmiseks viieks aastaks arengukava koostav rahvusülikool näeb õppeprorektor Tõnu Lehtsaare sõnul oma potentsiaalseid üliõpilasi mitte ainult Eestist, vaid ka mujalt Euroopast ja maailmast. Tartu Ülikooli Euroopa-pürgimus toob kaasa uusi ühisõppekavasid, välisturule pakutavat täiendkoolitust ja suurendab üliõpilasvahetust.

«Tahaksime liikuda selles suunas, et kui auditooriumis on ka üks välismaalane, siis hakkab õpe käima võõrkeeles,» sõnas Lehtsaar. «See on kaugem perspektiiv. Teatud erialadel ma ei välista, et see võib juhtuda väga varsti.»

Rahvusvahelistumise on ülikool sõnastanud ühena viiest läbimurdevaldkonnast, mis peavad aitama tagada eesti ülikooli püsimist.

Nende kõrval on arengukavas tähtsal kohal doktorikoolituse tugevdamine, ülikooli teaduspotentsiaali rakendamine majanduse teenistusse, õppekvaliteedi parandamine ja rahvusülikooli tugevdamine olukorras, kus levib ingliskeelne õpe.

Hetkel kuum