Liis Kängsepp • 28. oktoober 2003 kell 9:01

Linnavalitsus kinnitab munitsipaalpolitsei koosseisu

Tallinna linnavalitsus kinnitab homsel istungil tuletõrje- ja päästeameti juurde moodustatud munitsipaalpolitsei koosseisu ja palgaastmed.

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti direktori asetäitja-projektijuhi ametikoht nimetatakse ümber direktori asetäitjaks munitsipaalpolitsei alal ning kinnitatakse 12-liikmeline munitsipaalpolitsei koosseisunimestik koos palgaastmetega.

Lisaks munitsipaalpolitsei juhile kuuluvad uue üksuse koosseisu juhtivinspektor ja peainspektor, viis vaneminspektorit, kolm inspektorit ning sekretär-asjaajaja.

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevuse ümberkorraldamise ning ametile täiendavalt munitsipaalpolitsei ülesannete panemise aluseks on linnavolikogu 16. oktoobri määrus. Sama määrusega kinnitati alates 1. novembrist 2003 ameti koosseisu täiendavalt 12 ametikohaga munitsipaalpolitsei.

Munitsipaalpolitsei hakkab osalema Tallinnas avaliku korra tagamises ning linnavolikogu poolt vastu võetud eeskirjade täitmise järele valvama.

Munitsipaalpolitsei ülalpidamise tänavused kulud kogusummas 1,3 miljonit krooni kaetakse linna reservfondist. Järgmisest aastast on munitsipaalpolitsei tegevuskulud ette nähtud tuletõrje- ja päästeameti eelarves.

Hetkel kuum