31. oktoober 2003 kell 8:54

Maksuamet saadab tõenäolistele ümbrikupalga maksjatele märgukirjad

Maksuamet ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit leppisid kokku reaalses koostöös ümbrikupalku maksvate ettevõtete tuvastamiseks, teatas maksuamet.

Esmalt hoiatab maksuamet tõenäolisi ümbrikupalkade maksjaid märgukirjadega, kus palutakse maksudistsipliini parandada. Alles juhul kui järelanalüüs näitab, et ettevõte ei ole maksudistsipliini parandanud, järgneb Maksuameti revisjon, väärteo- või äärmisel juhul kriminaalmenetlus.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidult (EETL) on Maksuametile laekunud mitmeid

konkreetseid andmeid liidu valdkonnas tegutsevate ja ümbrikupalkade maksmiseteel ebatervet konkurentsi tekitavate ettevõtete kohta. Seetõttu on EETL kaesimene katusorganisatsioon, millega Maksuamet alustab reaalset jalaiaulatuslikku koostööd koostööd maksudest kõrvalehoidjatedistsiplineerimiseks.

Maksuameti nägemuse kohaselt edastavad erinevate tegevusvaldkondade katusorganisatsioonid ametile andmed andmed oma valdkonnas tegutsevate

maksukohustuslaste kohta, misjärel valib Maksuamet täpsete riskikriteeriumite alusel välja kontrollobjektid. Järgneb ettevõtete tegevuse analüüs, mille käigus selgitab amet välja nende töötajate arvu, tasutud maksud, käibe ja muud ümbrikupalkade maksmise tuvastamiseks vajalikud näitajad.

Kuna ümbrikupalkade vastase võitluse peaeesmärgiks on üldise maksudistsipliini tagamine, siis on järgmiseks sammuks nn teenindusliku sunni meetmed - maksukohustuslastele, kellel lasub ümbrikupalga maksmise kahtlus, saadetakse märgukirjad, milles esitatakse põhjendatud kahtlus varjatud palkade maksmises ja teavitatakse, et ettevõtte tegevus on võetud teravdatud tähelepanu alla. Samuti kutsutakse ettevõtet üles kontrollima oma maksudeklaratsioone ja eksliku või tahtliku valeandmete esitamise korral korrigeerima andmeid.

Maksuameti märgukirjade osaliseks võivad saada ka töövõtjad, keda

informeeritakse mittelegaalse töötasu saamise tagajärgedest - probleemidestkreditoorsete tehingute sõlmimisel, pensioniväljamaksete väiksusest jne.

Maksuamet on seisukohal, et riigieelarvesse maksude seadusjärgse laekumise

tagamine ei pea eeldama esimese sammuna kontrollaktsioonide läbiviimist vaidpidevat, süsteemset ja laiaulatuslikku tegevust, millesse on kaasatud kaerialaliidud. Ümbrikupalga kontrollimiste parimaks tulemuseks onvabatahtlikult laekunud sotsiaal- ja tulumaksu laekumise kasv kontrollitudettevõtetes.

Käesoleva aasta üheksa kuuga on Maksuamet läbi viinud 230 ümbrikupalgareidi,

125 lõppes tulemuslikult - avastati varjatud töötasu maksmine, millelejärgnes trahv, maksu juurdemääramine või vabatahtlik deklaratsiooniparandus.

Hetkel kuum