Ülo Toomsalu • 7. november 2003 kell 6:35

Pärnu PM: Loode-Pärnu tööstuspiirkond sünnib võpsikust

Pärnu linnavalitsusel on kavas koostada detailplaneering endise sõjaväelennuvälja maa-ala arendamiseks uueks Loode-Pärnu tööstuspiirkonnaks.

Praegu kasvab sellel territooriumil enamasti võsa, mida läbib Vana-Pärnu sadama ajutine juurdesõidutee ning kus tegutseb paar väikest puidutööstust, kirjutab Pärnu Postimees.

Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Raul Täkker rääkis, et linnavalitsus tellis ES Turu-uuringute aktsiaseltsilt uurimuse, et selgitada välja, kas ettevõtetel on üldse huvi Pärnu uude tööstuskülla kolida.

Küsitleti 1300 Eestimaa ettevõtet, sealhulgas neljasadat Pärnu maakonnast. Vastus saadi 506 ettevõttelt. Oma arvamuse ütles välja ka kümme kinnisvarafirmat.

Selgus, et kaks protsenti vastanutest pidas väga tõenäoliseks oma firma täielikku ülekolimist tööstuskülla, küllalt tõenäolise võimalusena arvestas seda viis protsenti vastanutest. Kolm protsenti vastanuist pidas väga tõenäoliseks laienemist või osalist ümberpaiknemist tööstuskülla ning 13 protsenti pidas seda küllalt tõenäoliseks.

Pärnu ettevõtete tulevikuprognoos rääkis veelgi kindlamalt tööstusküla arendamise vajadusest, sest tegevuse osalist üleviimist või laienemist tööstuskülla pidas tõenäoliseks üle viiendiku vastanuist.

Suurem osa vastanutest pidas väga oluliseks, et uues tööstuspiirkonnas oleks transpordi hea juurdepääs, et oleks loodud kvaliteetne infrastruktuur, et oleksid head renditingimused või võimalus soodsalt maad osta, oluliseks peeti ka tugiteenuste olemasolu.

Täkker selgitas, et muidugi ei sünni tööstuspiirkond üleöö. Üks olulisemaid ajalisi tähiseid on detailplaneeringu koostamine tuleval aastal. Sellise suure maa-ala detailplaneeringu koostamisele ja vastuvõtmisele kulub kindlasti enam kui aasta.

Hetkel kuum