Ülo Toomsalu • 17. november 2003 kell 6:08

PM: Sotsiaalministeerium loodab eurorahaga töötust leevendada

Alates järgmisest kevadest Euroopa Liitu kuuludes saab Eesti enam kui 60 000 töötu jaoks taotleda Euroopa sotsiaalfondilt miljoneid kroone.

Raha saaks kulutada pikaajaliste tööotsijate ja noorte inimeste väljaõppeks ning tööle rakendamiseks, kirjutab Postimees.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Piret Lilleväli tunnistas, et viimaste aastatega on tunduvalt suurenenud tööpuuduse määr noorte inimeste hulgas.

Aastate jooksul pole leevendust leidnud ka madala haridustasemega töötute, pikaajaliste töötute, puudega inimeste, pensionieelikute ning riigikeelt mittekõnelevate inimeste tööotsimine.

Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes on Eesti tööturupoliitika olnud seni vähe rahastatud ja passiivne ning see on ka üks põhjusi, mis viib pikaajaliste töötute elukohas, peamiselt Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis, ka teiste sotsiaalsete probleemideni, sealhulgas alkoholismi levikuni.

Lilleväli sõnul saab töötute osakaalu pikema aja jooksul vähendada Euroopa Liidu ühe struktuurifondi, Euroopa sotsiaalfondi toetuse abil. «Muidugi ei tule see raha meile niisama, vaid selleks on vaja kõvasti pingutada,» lausus ta.

Et tööturuameti eelarvesse laekuks lähiaastatel töötute abistamiseks ja koolituseks raha, peab tööturuamet esitama sotsiaalfondile hulgaliselt projekte. Eestil tuleb tasuda kulutustest vähemalt neljandik.

Ehkki praegu pole veel sotsiaalfondi raha ootavad projektid lõplikult valmis, kinnitas Lilleväli, et projektide ettevalmistamisega tegelevad nii ministeeriumid, riigiametid kui ka kohalikud omavalitsused.

Hetkel kuum