ÄP fototoimetus • 17. november 2003 kell 22:00

Rahvaliidu arvates on koalitsioonilepe vigane

Eestimaa Rahvaliit, arutanud koalitsioonilepingu täitmise võimalusi 2004. aasta riigieelarve eelnõu alusel, on jõudnud järeldusele, et eelnõu on vastuolus koalitsioonilepingus sätestatud põhimõttega, et Eesti jätkusuutliku arengu aluseks on üleminek teadmiste- ja innovatsioonipõhisele arengule, mis eeldab eesti keele ja kultuuri, eestikeelse hariduse ja teaduse väärtustamist ning nende arenguks vajalike vahendite tagamist. Eestimaa Rahvaliit juhtis juba koalitsioonikõnelustel tähelepanu asjaolule, et koalitsioonileppe fiskaalne alus on läbi mõtlemata ning on vaja täiendavaid ressursse, et kaasrahastada Euroopa Liidust tulevaid investeeringuid ja aidata kaasa sotsiaalse kihistatuse vähendamisele.

Koalitsioonileping sätestab, et meie poliitika on suunatud Eesti rahva elujõu taastamisele ja suurendamisele, et tagada Eesti kui rahvusriigi tugevnemine. Paraku me peame täna tõdema, et 2004. aasta eelarve ja Vanemahüvituse seaduse eelnõu neid eesmärke vajalikul määral ei täida ja praegusel kujul pole leidnud toetust meie erakonnale mandaadi andnud valijate hulgas.

Koalitsioonileppes fikseeritud eesmärki kujundada omavalitsused sõltumatuks ja tugevaks partneriks riigile ei ole soovitud täitma asuda.

Eelnevast võib järeldada, et praegu on kahjuks mindud koalitsioonilepingu üksikute punktide valikulisele täitmisele. Koalitsioonilepingu edukaks täitmiseks peab Eestimaa Rahvaliit vajalikuks järjestada lepingu eesmärgid lähtuvalt riigieelarve võimalustest ja Eesti ühiskonnas esile kerkinud sotsiaalsete probleemide valulisusest.

Allikas: Rahvaliidu avaldus, 17.11

Autor: ÄP

Hetkel kuum