Ülo Toomsalu • 19. november 2003 kell 6:12

EPL: Kümned tuhanded töötud võivad saada ravikindlustuse

Võrulase Johannes Toomi kohtuvõit haigekassa üle võib pikaajalistele töötutele anda õiguse tasuta arstiabile.

Toom andis tema ravikindlustuse lõppemisest teatanud haigekassa Tartu halduskohtusse, viidates põhiseadusele, mille järgi on inimesel õigus tervise kaitsele, kirjutas Eesti Päevaleht.

Halduskohus ja ringkonnakohus andsid õiguse haigekassale. Novembri alguses rahuldas aga riigikohus Toomi apellatsioonkaebuse ja saatis asja tagasi Tartu halduskohtusse.

?Õigus tervise kaitsele võib olla takistatud ka siis, kui seadus näeb ette tervishoiuteenuse eest tasumise kohustuse, kuid isikul puuduvad enda tahtest sõltumatult vahendid tasu maksmiseks,? põhjendas riigikohtu halduskolleegium otsust.

Praegu saab ravikindlustuseta inimene tasuta arstiabi vaid siis, kui teda ähvardab surm või püsiv tervisekahjustus.

Halduskolleegiumi liikmed avaldasid kahtlust, et selline olukord ei ole mõistlik, eriti inimeste puhul, kes ei leia tööd enda tahtest sõltumata. ?Iseäranis kaheldav on sellise piirangu mõistlikkus isiku puhul, kes ei leia tööd tulenevalt rahapuuduse tõttu ravimata haigusest,? seisab riigikohtu lahendis.

Hetkel kuum