Inno Tähismaa • 20. november 2003 kell 22:00

Luureagendid saavad palga topeltkontole

Minister Taavi Veskimägi allkirjastas kuu aega tagasi dokumendi, mis pealtnäha muutis veidi üht varasemat, mõned aastad tagasi kehtima hakanud määrust. Ent dokumendi sisu paljastab üht-teist Eesti luureasutuste, kaitsepolitseiameti ja teabeameti kohta.

Selgub, et Eesti luureasutuste töötajate sotsiaalmaksu, tulumaksu ja töötuskindlustusmaksete arvestamist hoitakse kiivalt saladuses eri skeemide abil. Salastatuse põhjendus on asjaolu, et luureasutuste töötajate nimed, andmed ja tööülesanded on riigisaladus.

Määrus ütleb, et salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt toimub maksude arvestamine kolmel võimalikul moel: kas üldises korras, varistruktuuride ning teeseldud isikute kaudu või salastatud töötaja registreerimisega füüsilisest isikust ettevõtjaks.

Varistruktuuri või teeseldud isiku registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena maksuvaba käibena arvesse minevate kaupade müüki või teenuste osutamist. Salastatud töötaja maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu toimub nagu tavaliselt.

Ka füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud luureagent näitab maksuametile maksuvaba käivet. FIEna registreeritud salastatud töötajale avatakse pangas tulu- ja sotsiaalmaksu arvestuse pidamiseks vajalik konto. Sellele nn topeltkontole omavad juurdepääsu julgeolekuasutus ja volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu maksmiseks. FIEna registreeritud salastatud töötaja täidab füüsilise isiku deklaratsiooni ettevõtluse osa vastavalt julgeolekuasutuse ja maksuameti kokkuleppele.

Määrus ütleb, et julgeolekuasutuse esitatud sotsiaalmaksu deklaratsioonis deklareeritud summad ei pea olema vastavuses samas deklaratsioonis arvestatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja töötuskindlustusmakse summadega.

Määrus kehtib ainult ametis olevate agentide kohta. Kui agent tavalisse ellu tagasi pöördub, siis hakatakse tema maksuasju menetlema tavapärases korras.

Kaitsepolitsei komissar Henno Kuurmann on määrusest rääkides kidakeelne. Tema sõnul kehtib määrus isikute kohta, kelle amet on salastatud. Määruse sisu on Kuurmanni sõnul mõistetav, kuna vastasel korral tuleksid salastatud isikud välja, kui kaitsepolitsei neile palka üle kannab. ?Kate kaoks siis ära,? nendib Kuurmann.

Hetkel kuum