Kristiina Randmaa • 25. november 2003 kell 8:41

Maavanemad esitasid ministrile reformiettepanekud

Maavanemad saatsid neljapäeval minister Jaan Õunapuule ettepanekud riigi ja omavalitsuse funktsioonide võimalikuks ümberjaotuseks.

Maavanemad rõhutavad kirjas ministrile, et funktsioonide ümberjaotuseks peavad olema täidetud vajalikud eeltingimused.

Kindlasti peab maavanemate hinnangul funktsioonide üleandmisele eelnema õiguslik ja vahendite analüüs.

?Eriti kriitiline on olukord praegu maavalitsuse pädevuses olevate nn. ?omavalitsuslike? funktsioonide täitmise osas, kuna need funktsioonid pole siiani olnud riigi rahade jaotamise otsustajate hulgas täisväärtuslikud ja on seega alafinantseeritud,? selgitavad maavanemad oma kirjas.

Lisaks peab maavanemate sõnul jälgima, et uus funktsioonide täitja oleks oma staatuse poolest valmis neid ülesandeid võtma. Näiteks, kui maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit on nõus avaliku teenuse osutamise kohustust endale võtma, tekiksid täna probleemid avaliku teenuste kättesaadavusega nendele isikutele, kes elavad liitu mittekuuluvas omavalitsusüksuses.

Vajalike eeltingimuste täitmisel on maavanemate hinnangul pikemas perspektiivis võimalik anda kõik praegused maavanemate ja maavalitsuste avalike teenuste osutamise ja avalike teenuste osutamisele kaasaaitavad funktsioonid üle omavalitsustele või omavalitsuste liitudele. ?Selline eesmärgipüstitus on igati kooskõlas nii riiklike poliitikate kui ka Euroopa Liidu riigiõiguse kultuuri ning üldiste arengutega,? kirjutavad maavanemad.

Hetkel kuum