Kadi Heinsalu • 26. november 2003 kell 9:58

Linnavalitsus koondas ühe spordi-ja noorsooameti juhatajatest, Valgepea

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil koondada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kahest juhatajast ühe - Tarmo Valgepea.

Riigikohus ennistas endise Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Tarmo Valgepea teenistusse 17. novembril. Tekkis olukord, kus ühele ametikohale pretendeeris kaks inimest.

Tallinna abilinnapea Margus Allikmaa sõnul langetas linnavalitsus tänasel istungil kaalutletud otsuse, mis põhineb avaliku teenistuse seadusel. ?Ametis oleva juhataja Jaak Raie teenistusest vabastamist piirab avaliku teenistuse seadus, mis sätestab, et teenistusest ei või vabastada koondamise tõttu isikut, kes kasvatab alla kolme-aastast last,? selgitas Allikmaa. Seega otsustas linnavalitsus koondada Tarmo Valgepea.

Eelnevalt tegi linnavalitsus Valgepeale ettepaneku asuda spordi- ja noorsooameti noorsootöö peaspetsialisti ametikohale või siis haridusameti haldusosakonna juhataja vakantsele ametikohale. Valgepea keeldus kirjalikult mõlema ametikoha vastuvõtmisest.

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele makstakse Valgepeale teenistusest vabastamisel seoses koondamisega hüvitusena kuue kuu ametipalk, samuti kompensatsioon koondamisest etteteatamistähtajast puudu jäänud 20 tööpäeva eest ning hüvitus saamata jäänud puhkuse eest 55 kalendripäeva ulatuses ja saamata jäänud puhkusetoetus ühe kuu ametipalga ulatuses.

Linnavalitsus otsustas täna eraldada Valgepeale Riigikohtu otsusega välja mõistetud tasu teenistusest sunnitult puudutud aja eest, mis teeb kokku 295 151 krooni, sellelt summalt arvestatakse maha maksud) ja õigusabi kulud 15 000 krooni.

Valgepea vabastas Tallinna linnavalitsus endise abilinnapea Rein Langi ettepanekul teenistusest 19. juunil 2002. aastal tuues põhjenduseks teenistuskohustuste jämeda rikkumise.

Hetkel kuum