30. november 2003 kell 22:00

Eluasemelaenu tingimused Eesti krediidiasutustes detsembris

Hansapank: alates 20 000 krooni

Eesti Ühispank: min 30 000 krooni, noore pere laenu ja tagastatud majades elavate üürnike laenu puhul max 1 500 000 kr

Sampo Pank: min 50 000 krooni, maksimaalne limiit sõltub kliendi sissetulekust ja tagatisest

Krediidipank: 50 000?1 500 000 krooni

Nordea Pank: min 100 000 krooni, Tartus, Pärnus ja Viljandis min 50 000 kr

Balti Investeeringute Grupp: 10 000?1 000 000 krooni

Balti-Am. Kodufinantseeringud: min 100 000

Parex Kredit: alates 40 000

Hansapank: 1?30 aastat

Eesti Ühispank: kuni 30 aastat

Sampo Pank: 1?30 aastat

Krediidipank: kuni 15 aastat

Nordea Pank: kuni 25 aastat

Balti Investeeringute Grupp: kuni 15 aastat

Balti-Am. Kodufinantseeringud: kuni 20 aastat

Parex Kredit: kuni 20 aastat

Hansapank: al 0%

Eesti Ühispank: al 0%, lisatagatiseta alates 15%

Sampo Pank: 20?33% (aktsepteeritavate lisatagatistega võimalik alates 0%), KredExi garantii min netosissetulek 5000 krooni kuus

Krediidipank: min 25%, lisatagatis või KredExi garantii puhul alates 0%

Nordea Pank: min 25%, lisatagatis või KredExi garantii10%

Balti Investeeringute Grupp: minimaalne võimalik 0%

Balti-Am. Kodufinantseeringud: 20% (noore pere või noore oma kodu laenu korral 10%)

Parex Kredit: alates 15%, lisatagatise olemasolul al 0%

Hansapank: iga kuu või lepingujärgse graafikuna

Eesti Ühispank: makse ja intressi summa peab olema 30?50% perekonna igakuisest netosissetulekust

Sampo Pank: kord kuus või kord kvartalis

Krediidipank: üldjuhul kord kuus

Nordea Pank: kord kuus

Balti Investeeringute Grupp: vastavalt lepingule (sissetulekute tõendamine pole nõutav)

Balti-Am. Kodufinantseeringud: vastavalt maksegraafikule

Parex Kredit: igakuised, maksimaalselt 60% laenutaotleja igakuisest netosissetulekust

Hansapank: kuni üks aasta

Eesti Ühispank: laenusumma kasutusele võtmise aeg osade kaupa kuni 6 kuud

Krediidipank: kuni 6 kuud

Nordea Pank: kuni 6 kuud

Balti Investeeringute Grupp: 1?2 päeva, otsus 24 tunni jooksul

Parex Kredit: 1?3 päeva, otsus 24 tunni jooksul

Hansapank: kuni kaks aastat + üks aasta intressideta maksepuhkust lapse sünni korral

Eesti Ühispank: kuni 12 kuud, noore pere laenu ja noore oma kodu laenu puhul kuni 24 kuud

Krediidipank: kuni 6 kuud, lapse sünni korral 18 kuud

Sampo Pank: kuni 6 kuud, lapse sünni korral kuni lapse kolme aastaseks saamiseni

Nordea Pank: kuni 3 aastat laenu põhiosa tagasimakseteta

Balti Investeeringute Grupp: ......kuni 2 kuud lepinguaastas

Parex Kredit: kuni 6 kuud

Hansapank: al 4,1% aastas, sõltuvalt tagatisest ja omafinantseerimisest võimalik ka vähem

Eesti Ühispank: alates 3,9% laenujäägilt aastas, Tallinna Eluasemefondi sooduslaenudel 7% aastas

Sampo Pank: alates 4,9% aastas

Krediidipank: alates 5% laenujäägilt aastas

Nordea Pank: kodulaenu lõppintress 4,0?4,6%, aastas

Balti Investeeringute Grupp: alates 15,5% aastas

Balti-Am. Kodufinantseeringud: 3,5% + 6 kuu Euribor

Parex Kredit: alates 3,9 + 6 kuu Euribor

Hansapank: ostetava või ehitatava vara pant, lisana muu kinnisvara, käendused, KredExi käendus

Eesti Ühispank: korter, elamu või muu ehitis

Sampo Pank: kinnis- või vallasvara, KredExi tagatis

Krediidipank: kinnisasi, ehitis kui vallasasi, deposiit, lisad

Nordea Pank: ostetav, ehitatav objekt, eraisiku käendus

Balti Investeeringute Grupp: kinnis- või vallasasi, kinnistatud maa

Balti-Am. Kodufinantseeringud: ostetav, remonditav või ehitatav eluase

Parex Kredit: ostetav, ehitatav, remonditav eluase, lisatagatisena muu kinnisvara

Hansapank: kuni 1% summast, Hanza.neti kaudu taotlemisel on lepingutasu 500 kr soodsam, (min 400 kr)

Eesti Ühispank: 1% summast, min 500 kr, elektrooniliste kanalite kaudu taotlemine 500 kr soodsam

Sampo Pank: 1% laenusummast, min 1500 kr

Nordea Pank: 5000 kr, sisaldab kahe inimese krediitkaartide ja arvelduskrediitide limiiditasusid

Krediidipank: 0,5?1% laenusummast (min 500 kr)

Balti Investeeringute Grupp: 1% laenusummast, kuid mitte alla 500 kr

Balti-Am. Kodufinantseeringud: .1% summast ostu ja 1,25% remondi korral

Parex Kredit: 1,2 % laenusummast, min 1500 kr

Hetkel kuum