9. detsember 2003 kell 22:00

Maailm peab saama USAst sõltumatuks

George W. Bush on haaratud sõjast terrorismiga ja Ameerika välispoliitika peegeldab seda sundmõtet. Sel aastal kulutab USA koos Iraagi sõja kuludega sõjaväele umbes 450 miljardit dollarit, kulutades samas ülemaailmse vaesuse, keskkonna halvenemise ja haigustega võitlemisele kõigest 15 miljardit. Teiste sõnadega on USA välispoliitilised kulud kolmkümmend korda rohkem keskendunud sõjandusele kui ülemaailmsele jõukusele, tervishoiule ja keskkonna säilimisele.

Bushi rõhuasetus ühemõõtmelisele militaarsele lähenemisviisile globaalprobleemidele on toitnud rahutust ja ebastabiilsust islamimaailmas, suurendades terrorismi Türgis, Põhja-Aafrikas, Saudi Araabias ja Kagu-Aasias. Terrorismile keskendumine teisi probleeme välistades ei too kaasa õitsengut ja rahu ega isegi märkimisväärset terrorirünnakute arvu vähenemist. Kui USAs suri 2001. aasta 11. septembril 3000 süütut inimest, siis Aafrikas sureb iga päev malaariasse 8000 süütut last. Malaariat saab ennetada ja ravida, kuid USA kulutab päevas Iraagile rohkem, kui aastas Aafrika malaariaga võitlemiseks. Irooniliselt kinnitab president Bush, et ÜRO ei käi oma sõnade järgi. Hiljuti kuulutas ta Londonis, et ?ÜRO usaldusväärsus sõltub valmidusest oma sõna pidada ja tegutseda, kui seda vaja on?. Ometi on USA korduvalt rikkunud omaenda tõotusi ÜROle. Näiteks Mehhikos peetud arengu rahastamise konverentsil 2002. aasta märtsis allkirjastas USA Monterrey kokkuleppe, mis sisaldab rikaste riikide lubadust tõsta oma arenguabi 0,7 protsendini rahvuslikust tulust.

See teeks aastas 160 miljardit lisadollarit välisabi USAlt. President Bush aga ignoreeris seda lubadust. USA lubas ka 2001. aasta Doha deklaratsioonis avada oma turud maailma vaeseimatele riikidele. Ometi keeldus ta sel suvel Mehhikos Cancunis oma turge isegi heitlevate Aafrika majanduste eksportkaupadele avamast. Millenniumi Tippkohtumisel 2000 lubas USA vähendada globaalset vaesust, ometi on selles suunas astutud vähe samme.

USA ei ole kahtlemata ainuke, kellel ei õnnestu ÜROs heaks kiidetud rahvusvahelistele eesmärkidele kaasa aidata. Kuna USA on aga rikkaim ja võimsaim riik maailmas, on tema tegematajätmised laastavad.

Maailm aga ei peaks ootama USA mõistusele tulekut. USA esindab vaid 5 protsenti maailma rahvastikust ja tal on ainult üks hääl ÜRO üldkogus. Aastal 2004 vajab maailm enda USA tahtmistest sõltumatuks kuulutamise deklaratsiooni.

© Project Syndicate

Autor: Jeffrey Sachs

Hetkel kuum