Heidit Kaio • 17. detsember 2003 kell 22:00

Parts keerutas rahaasjust rääkides

Keskfraktsiooni arupärimine käsitles rahastamise varjatud skeemi, kus Res Publica kasutas koolides enda promomiseks Eesti Telekomi poolt ELi propagandaks antud raha 450 000 krooni.

Erakonna kvartaalne aruanne summat ei kajasta.

Järgneb ühe lehekülje pikkune väljavõte Riigikogu stenogrammist.

Evelyn Sepp: /---/ Te (Juhan Parts ? toim.) ütlesite, et Äripäev on heatahtlikult esitanud eksitavaid väiteid. Kas see eksitus seisnes a) selles, et ei olnud euroreferendumi kampaaniat, b) selles, et nänn, mida jagati nendel üritustel, ei olnud Res Publica logoga nänn, c) need inimesed, kes jagasid seda nänni Telekomi raha eest, mida Res Publica ei deklareerinud, ei olnud Res Publica erakonna liikmed või d) nad ei olnud Res Publica euroreferendumi kampaania eestvedajad. /---/

Juhan Parts: /---/ Mis puudutab väiteid, mis ei vastanud tõele, siis see Teie väide, mis on Teie arupärimisest välja võetud, et justkui Res Publicat oleks toetatud Telekomi poolt, ja Teie väide, et Res Publica poolt esitatud seaduses nõutud aruanne ei ole õige, selle väite kohta Te küsisite selgitust. See asjaolu, et Res Publica, tema erinevad organisatsioonid teevad koostööd, kas või näiteks õpilasomavalitsuste liitudega, see koostöö võib olla eripalgeline. See on minu arvates väga normaalne, kui me tahame arendada välja erinevat kodaniku ühiskonda.

Olev Laanjärv: /---/ Kas Te nõudsite Äripäevalt ka õienduse avaldamist ja kas see on ilmunud? /---/

Juhan Parts: /---/ Teate, Te küsite seda mitte päris õigelt inimeselt. Meie erakonna põhikirja järgi vastutab selliste küsimuste eest erakonna peasekretär. /---/

Ain Seppik: /---/ Millised faktivead olid selles Äripäeva artiklis? /---/

Juhan Parts: /---/ Mul ei ole kaasas seda artiklit, kui Teid huvitab, me võiksime fakt fakti järel läbi käia, ma soovitan Teil kui erakonna liikmel pöörduda töökorras meie erakonna peasekretäri poole. Ma arvan, et valitsuse juht ei peaks Riigikogu saalis tegema ühe erakonna kohta esitatud artikli analüüsi.

Mihhail Stalnuhhin: /---/ iga erakondlik üritus vajab ettevalmistamist ja selleks kulub raha, näiteks seesama 90 koolis lastega kohtumine. Et sinna kohale tuua oma erakonna sümboolika, igasugust nänni, on vaja siiski midagi kulutada. /---/ kas kohtumised koolilastega olid korraldatud Euroopa rahast ja kas Teie erakonna esindajad koos erakonna reklaammaterjalidega olid nendel kohtumistel?

Juhan Parts: /---/ Teie küsimuse käigus tekkis mul selline mõte, et mis asi oli üldse Euroopa rahvahääletus ja milles seisnes erinevate väga laiade organisatsioonide, ettevõtete, üksikisikute panus selleks, et Eesti rahvas saaks teha Eesti tulevikku silmas pidades otsuse. Ma saan aru Teie murest selle üle, et erinevalt teist, kes olid eitaval seisukohal Euroopa Liidu liitumise suhtes, olete selles osas natuke tusane. /---/

Hetkel kuum