ÄP fototoimetus • 22. detsember 2003 kell 22:00

Korruptsiooniga ise kokku puutunud kümnendik

Jaan Tõnissoni Instituut tegi 2001. aasta detsembris Saar Polli kaasabil küsitluse korruptsiooni levikust Eestis. Vastused küsimusele ?mida te arvate, kuivõrd levinud on korruptsioon, altkäemaksude võtmine riigiametnike seas Eestis? andsid päris troostitu pildi. Üle poole küsitletutest on veendunud, et enamik riigiametnikke on korruptsiooniga seotud ja vaid kolmandik vastajatest julges arvata, et korruptsiooniga on seotud ainult vähesed riigiametnikud.

Teisalt, kuna meil on teada inimeste küllalt adekvaatne arusaam korruptsioonist, on õigustatud küsimus, kas konkreetne vastaja ise on korruptsiooniga kokku puutunud. Küsimuse sõnastus oli järgmine: ?Kas viimase kolme aasta jooksul on mõni riigiametnik, mõne firma või organisatsiooni esindaja küsinud teilt või teie perekonnalt otseselt raha või kingitust või kaudselt vihjanud sellele, et ta soovib teie käest midagi saada selleks, et te probleemi teile soodsalt lahendada? Kui sageli?? 83% vastanutest ei olnud korruptiivse käitumisega isiklikult kokku puutunud. Ainult 101 inimest 1008 väitis end korruptiivse käitumisega kokku puutunud olevat ning enam kui pooltel positiivselt vastanuist oli see kokkupuude ühekordne. Sagedasti puutus korruptsiooniga kokku 28 inimest ning 12 inimesele ehk 1.2 protsendile vastanuist oli korruptiivne asjaajamine pigem igapäevane asi.

Järgnevalt paluti inimestel kirjeldada nende poolt kogetud korruptsioonijuhtumeid. Kõige enam on korruptiivne käitumine seotud töölevõtmise ja töökoha säilitamisega ning parema arstiabi saamisega. Oma osa on ka erinevatel dokumentide vormistamise juhtudel, politseiga suheldes ning tellimuste saamisel.

Allikas: Jaan Tõnissoni Instituut, 2001

Autor: ÄP

Hetkel kuum