Raimo Ülavere • 23. detsember 2003 kell 22:00

Artikliseeria vallandas direktori

Mis on vahet maksuametnikul ja topiste tegijal? Viimane võtab ainult naha. Nii märkis omal ajal Mark Twain. Silva artikliseeria piltlikult öeldes tõestas, et sedaviisi maksuamet just käituski ? vilistades seadustele ja kohtuotsustele tegeleti maksumaksjate nöörimisega.

Avalöök suvel maksuameti peadirektori vallandamisega päädinud sündmuste jadale oli 7. märtsil, mil Silva teavitas lugejaid, et maksuamet keeldub ettevõtjatele tagastamast käibemaksu. Ehkki kohus oli otsustanud, et ettevõtjal on selleks täielik õigus. Järgnevas artiklis küsis ka juba riigikohus maksuametilt aru, et miks amet keeldub kohtuotsust täitmast.

Artiklite järel maksuamet tagastas osale ettevõtjatele ebaseaduslikult kinnihoitava käibemaksu, osale aga motiveeris nõude uuesti ja vaidlused kestavad siiamaani.

Kord juba maksuameti pahupool avatud, hakkas sealt imbuma avalikkuse ette hulga üllatavaid seiku. Maksuametnikud kolavad isiklikes huvides mööda andmebaase, esitavad suva järgi inimeste kohta päringuid, keelduvad lõpetamast kriminaalasju, ähvardavad jne. Ning samal ajal teenisid ametnikud ise kopsakat tulemuspalka. Sellest kõigest Silva oma artiklites ka kirjutas.

Artiklite mõjul tellis tollane rahandusminister Tõnis Palts juristidelt maksuameti tegevuse kohta analüüsi, mis suurelt jaolt toetus Silva kirjeldatud rikkumistele. Analüüs näpus, asus Palts tegudele ? Sõerdit ametist vabastama. Millist rolli selle juures mängisid Paltsu enda maksuprobleemid, on raske konkreetselt hinnata. Kuid kaalukaim osa oli kindlasti maksuameti enda rikkumistel.

Milline on Silva artiklite tagajärg? Maksuameti peadirektor on vahetunud. Kolmandas-neljandas kvartalis maksuametnikud tulemuspalka sisuliselt ei saanud, kuna tuli klattida varasemaid möödalaskmisi, ning maksude juurdemääramine vähenes. Mis aga olulisim ? ettevõtjate hinnangul on maksuametis suhtumine maksumaksjasse hakanud muutuma.

Makse ei maksta südametunnistuse järgi, aga kindlasti ka mitte maksuametniku suva järgi. Makse makstakse ikka seaduste järgi ja seadused kehtivad ka maksuametile. Seda Silva artikliseeria ka näitas.

Hetkel kuum