2. jaanuar 2004 kell 6:30

Statistikaamet: SKP kasv III kvartalis jätkus

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvas 2003. aasta III kvartalis sisemajanduse koguprodukt (SKP) võrreldes aasta varasemaga 4,6%.

Jooksevhindades oli SKP 29,7 miljardit krooni ja 2000. aasta püsivhindades 25,5 miljardit krooni.

Eelmise aasta üheksa kuu kokkuvõttes oli SKP jooksevhindades 86,9 miljardit krooni ja 2000. aasta püsivhindades 75,7 miljardit krooni ehk 4,4% suurem kui 2002. aasta üheksa kuu kokkuvõttes.

Tegevusalati suurenes lisandväärtus kõige enam mäetööstuses (10,1%) ja ehituses (8,7%), järgnesid töötlev tööstus (7,3%), veondus, laondus ja side (6,7%), elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus (5,1%) ning hulgi- ja jaemüük (5,1%). Lisandväärtus vähenes kõige enam metsamajanduses (14,7%). Järgnesid kalandus (10,7%) ja finantsvahendus (6,8%). SKP kasvu mõjutasid kõige enam töötlev tööstus, veondus, laondus ja side, hulgi- ja jaemüük ning ehitus, kokku oli nende tegevusalade lisandväärtuse osatähtsus lisandväärtuse kogusummas 58,4%.

Tarbimise meetodil jooksevhindades arvutatud SKPs suurenes 2002. aasta III kvartaliga võrreldes veidi kaupade ja teenuste ekspordi ning impordi osatähtsus. Püsivhindades arvutatud SKPs suurenesid eratarbimiskulutused 5,3%, valitsemissektori lõpptarbimiskulutused 5% ja kapitali kogumahutus põhivarasse 9,4%. Kaupade ja teenuste import kasvas 10,2%, eksport aga vaid 4%. Kaupade import kasvas kiiremini kui eksport (vastavalt 14,1% ja 3,8%). Teenuste eksport kasvas 4,4%, import aga kahanes 4,5%. Sisemajanduse nõudlus suurenes 6,4%.

Hetkel kuum