Sirje Niitra • 15. jaanuar 2004 kell 9:09

Tolliamet avastas eelmisel aastal 3303 rikkumist

Tolliamet avastas 2003. aastal Eesti piiril ja sisemaal kokku 3303 seaduserikkumist.

Toll tegi aastaga kokku 11807 läbivaatust sisemaal ja 21309 läbivaatust piiril, millest ligi 10 protsenti andsid tulemuseks seaduserikkumise avastamise. Rikkumiste eest määratud trahve laekus aastaga 6,5 miljonit krooni.

Aasta jooksul avastas toll 22,5 miljonit salasigaretti ja 35700 liitrit salaalkoholi (teisaldatuna absoluutalkoholiks). Kokku hoidis toll salaalkoholi ja sigarettide avastamisega ära maksupettuseid ligi 16 miljoni krooni ulatuses.

Tolli liikuvad rühmad viisid 2003. aasta jooksul Eesti teedel läbi 10843 kütusekontrolli, millest suurem osa viidi läbi suuremate operatsioonidena koostöös politseiga. Kontrollide käigus avastati 473 keelatud kütuse kasutamise juhtu. Maanteekontrolli läbivaatuste tulemuslikkus on aasta lõpuks langenud ligi viie protsendini, mis suurte läbivaatuste numbrite juures näitab erimärgistatud kütuse automootorites kasutamise vähenemist. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse vastu eksinutelt laekus aastaga 1,7 miljonit krooni trahviraha (sisaldub üldises trahvisummas).

Intellektuaalset omandit rikkuvaid kaupu avastas toll aastaga 71467 ühikut. Selle näitaja puhul on arvestatud ainult koguseid, mille kohta on olemas jõustunud otsus. Suure osa 2003. aastal avastatud intellektuaalset omandit rikkuva kauba kohta pole veel jõustunud otsust nende konfiskeerimise kohta - sellise kauba kogus on 241582 ühikut.

Tolliinspektuuride järelkontrolli talituste poolt lõpetati aastaga tollirevisjon või üksikjuhtumi kontroll 886 juhul, mille käigus kontrolliti 12825 tollideklaratsiooni. Järelkontrolliüksuste poolt koostatud haldusaktide alusel laekus aastaga riigieelarvesse 10,6 miljonit krooni.

Tolliameti uurimisosakond alustas 2003. aastal 134 kriminaalmenetlust. Kohtusse saadeti 77 kriminaalasja 79 süüdistatavaga 80 kuriteoepisoodis. Kriminaalasjades on kohtute poolt tehtud 38 kuriteo objektiks olnud esemete erikonfiskeerimise otsust. Samuti on täidetud 78 välisriikide õiguskaitseorganite poolt edastatud õigusabitaotlust.

Hetkel kuum