Maksuamet taotleb maksudokumentide avalikustamise piiramist

28. jaanuar 2004, 15:39

Maksuamet taotleb andmekaitse inspektsioonilt luba piirata ameti dokumendiregistris kõigile kättesaadava informatsiooni hulka.

Maksuameti sooviks on kaotada oma veebilehes nähtavast dokumendiregistrist maksumenetlusega seotud dokumentide puhul maksukohustuslaste nimed ja juriidiliste isikute registrikoodid.

?Isikuandmete kaitse seadus tunnistab eraelulisteks isikuandmeteks muuhulgas ka isiku kohta maksustamisega kogutud teabe ning avaliku teabe seadusest tulenevalt on maksuhaldur kohustatud tagama avalikule teabele juurdepääsu võimaldamisel isiku eraelu puutumatuse,' seisab maksu- ja tolliameti teates.

Maksukontrolli läbiviimise, kontrolli aruande tegemise, maksuotsuse tegemise faktide ja muu sarnase ameti dokumendiregistris hetkel kõigile nähtava oleva informatsiooni maksumaksja nime ja registrikoodi läbi isikustatud avalikustamine kahjustab Maksu- ja tolliameti hinnangul oluliselt maksumaksjate huve ning läbi selle võivad menetlusosaliste õigused saada põhjendamatult riivatud.

Andmekaitse inspektsioon tegi möödunud aasta 13. augustil Maksuametile ettekirjutuse, millega kohustati ametit kõrvaldama juurdepääsupiirang dokumendiregistrilt ning avalikustada see täies mahus asutuse veebilehel. Maksuamet täitis ettekirjutuse, mille tulemusel tekkis kõigil ligipääs registri ja selle allregistrite metaandmetele - nähtav on ameti ja maksukohustuslaste vahelise kirjavahetuse liik ja adressaadi nimi ning registrikood kõigi allregistrite raames.

Inspektsioonile jaanuaris saadetud pöördumises taotleb Maksu- ja tolliamet eelnevast tulenevalt selle ettekirjutuse osalist tühistamist. Ettekirjutuse osalisel tühistamisel kaotab maksuhaldur veebilehes kuvatavast dokumendiregistrist maksumenetlusega seotud dokumentidega puhul järgmised väljad: maksukohustuslase (saaja/saatja) nimi ning juriidilise isiku registrikood.

Maksu- ja Tolliamet tagab ettekirjutuse tühistamise korral dokumendiregistris informatsiooni kajastamise selliselt, et avalikkusel oleks võimalik saada piisavat ülevaadet maksuhalduri tegevuse kohta ja isikutel oleks tagatud dokumentide liikumise kohta ülevaade arvestades maksusaladuse kaitse vajadusi.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing