Liis Kängsepp • 30. jaanuar 2004 kell 7:46

Kohtla-Järve on soojuse eest võlgu 12 mln

Kohtla-Järve linna võlad munitsipaalkorterite soojusenergia eest on ligi 12 miljonit krooni, teatas Kohtla-Järve Soojus.

AS Kohtla-Järve Soojus saatis 29. jaanuaril Kohtla-Järve linnavalitsusele kirja, milles palus viivitamatult tasuda Kohtla-Järve linna omandis olevate ja linna poolt üürile antud eluruumide (munitsipaalkorterite) võlad tarbitud soojusenergia eest kogusummas 11 837 894,01 krooni. Võlad on seisuga 23.01.2004.

Ühtlasi teatas soojusettevõte linnavalitsusele, et alates 2004. a. veebruarist esitab AS Kohtla-Järve Soojus tarbitud soojusenergia eest arved ainult omanikule.

?Kui igas naaberlinnas on linna omandis olevate eluruumide või pindade haldamiseks moodustatud vastav struktuuriüksus, näiteks Jõhvis Linnavara Halduse OÜ, Sillamäel AS MEKE Sillamäe, Narvas Narva Elamuvaldus AS jne., siis Kohtla-Järvel see puudub, ehkki linna omandis on endiselt sadu kortereid,? ütles AS Kohtla-Järve Soojus arveldus- ja võlaosakonna juhataja Hannes Niinepuu. ?On terve rida küsimusi, millele AS Kohtla-Järve Soojus soovib vastust: Milline on korteriomaniku ehk siis linna vastutus oma omandi efektiivse haldamise ja tarbitud teenuste eest maksmise osas, kui üürnik seda ei tee? Kes üürib neid kortereid välja? Kellel on õigus üürnikuga üürisuhe lõpetada??

Niinepuu sõnul hetkel moodustavad väljalülitatud 22 maja võlakoormast just munitsipaalkorterite võlad suure osakaalu. ?Kui linnavalitsus tasuks oma võlad, saaksime nii mõneski majas soojuse jälle sisse lülitada. Külmas olevad Jaaniku 2 ja Estonia pst 38 hooned kuuluvad täielikult Kohtla-Järve linnale ja soojusvõlg on seal 1,38 miljonit krooni. Millal hakkab Kohtla-Järve linn käituma tõelise omanikuna ja hoolt kandma oma vara eest??

Ida-Viru Maakohtus on 2003. aasta algusest menetluses ka AS Kohtla-Järve Soojuse hagid Kohtla-Järve linna 1,8 miljonilise ühiselamute soojusvõla sissenõudmiseks, samuti Kohtla-Järve linna 2,2 miljoni kroonise linnale kuuluvate tühjade korterite soojusvõla sissenõudmiseks.

AS Kohtla-Järve Soojus aktsionärideks on Eesti Energia AS (59,2%) ja Kohtla-Järve linn (40,8%). AS Kohtla-Järve Soojus käitleb kahte soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Kohtla-Järve ja Ahtme linnaosades ning Kohtla-Järve ja Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Kohtla-Järve ja Jõhvi linna, Kohtla ja Jõhvi valla 60 000 elanikku.

Hetkel kuum