Gea Velthut-Sokka • 9. veebruar 2004 kell 13:42

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium täpsustab elektrituru avamise kava

Majandusministeeriumi selgitus elektrituru avamise kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab valitsusele ettepaneku avada Eesti elektriturg 2006. aasta alguseks tarbijatele, kes kasutavad elektrit üle 20 GWh aastas. 2008. aasta alguseks langeb vabatarbijatele kehtestatud piirmäär 10 GWh elektrienergiale aastas. Antud ettepanek tähendaks Eesti elektrituru avamist 2006. aastast ligi 15% ulatuses ning 2008. aastast 20% ulatuses.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atoneni sõnul on elektrituru avamise esmaseks eesmärgiks anda võimalus suuremale ringile elektritarbijatele valida endale elektrimüüjat ning võimaldada uutele elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamadele pakkuda vabatarbijatele oma toodangut. ?Valitsusele esitatud esialgne kava avada elektriturg juba 2005. aastal tarbijatele üle 10 GWh ei annaks soovitavat efekti, sest reaalselt võivad esimesed uued soojuse- ja elektrienergia koostootmise elektrijaamad valmida aastatel 2006 ? 2008,? lausus Atonen.

Selleks et vältida dumping-hindadega elektri importi, tõhustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium järelevalvesüsteemi importelektri päritolu üle ning jätkab läbirääkimisi naaberriikidega elektriturgude vastastikuse avamise osas.

Ministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Einari Kiseli sõnul kahjustaks dumping-hindadega importelekter otseselt ka Eesti riigi esmast huvi kavandataval elektrituru astmelisel avamisel ? arendada efektiivset soojuse- ja elektrienergia koostootmist.

?Väiksematele tarbijatele objektiivse elektrihinna sätestamisel on oluline roll täita Energiaturu Inspektsioonil, kes peab tagama et suletud turuosale müüdava elektri hind oleks võimalikult lähedane avatud elektriturul kujunevale hinnale. Vabatarbijatel tuleb aga kindlasti arvesse võtta ka kohustusi ning vastutust, mis selle võimaluse kasutamisega kaasnevad,? lausus Einari Kisel.

Kui täna moodustab AS Eesti Energia elektrijaamade osa üle 98% Eesti elektritoodangust, siis uute elektri- ja soojuse koostootmisjaamade valmimisel võib see osakaal langeda hinnanguliselt 92-93%-ni. Seega võiksid uued elektrijaamad esialgu hõlmata kuni poole vabatarbijate turumahust.

Eesti liitumisläbirääkimistel fikseeritud kokkuleppe järgi peaks Eesti elektriturg avatama vähemalt 35% ulatuses hiljemalt 2009. aasta alguses. Eestil on selle kokkuleppe järgi õigus ise otsustada elektrituru avamise vaheetappide üle. Praegu on Eesti elektriturg avatud tarbijatele elektrikasutusega üle 40 GWh. Kogu Eesti elektritarbimisest moodustab see ligi 10%.

Hetkel kuum