Ülo Toomsalu • 17. veebruar 2004 kell 6:49

Pärnu PM: Ametnike palgatõusu sildi all täitsid poliitikud endi rahakotti

Pärnu linnaametnike palgatõusust võitis kõige rohkem poliitiline eliit.

Kõige suurema palgatõusuga (8248 kr) võis aasta alguses pere rõõmustada linnapea Väino Hallikmägi, kelle palk seati sõltuvusse Eesti keskmisest palgast. Neljakordset Eesti keskmist palka teeniv linnajuht saab lisaks põhipalgale viiendiku kuupalga määrast esindustasu, mis kokku teeb Hallikmägi sissetulekuks 31 257 krooni, kirjutab Pärnu Postimees.

Abilinnapeade Riina Müürsepa, Eino-Jüri Laarmanni ja Peeter Orava, linnasekretär Tiina Rohti ja linnapea rahandusnõuniku Taimi Vilgase palk tõusis 5858 krooni (Rohtil 6500), lisaks suurendati 1. jaanuarist linna osalusega taastusravikeskuste nõukogu liikmete töötasu.

Ametnikest tõusis kõige rohkem (7800 kr) linnaarhitekti palk, mis praegu on 17 800 krooni kuus. Seda on rohkem kui majandus- ja rahandusosakonna juhatajal (16 000), planeerimis- ja sotsiaalosakonna juhatajal (15 000), kultuuriosakonna juhatajal (14 000) või haridusosakonna juhatajal (13 500).

Väga paljude oluliste spetsialistide (sisekontrollispetsialistid, ehituse peaspetsialist, ehitusjärelevalve ekspertiisispetsialist, linna arengu põhisuundade kavandamise eest vastutav planeerimisosakonna vanemspetsialist, linnakunstnik jne) kuupalgaks on vaid 8000 krooni, kuigi enamikul neist on kõrgharidus.

Hallikmägi põhjendab spetsialistide ja juhtide palgaerinevust vastutusega, mida kogu maailmas palgaerinevustega mõõdetakse. Samal ajal võis ühel linnavalitsuse istungil kogeda, kuidas sotsiaalosakonna juhataja soovitas 28 798kroonise kuusissetulekuga abilinnapeal Eino-Jüri Laarmannil enne sõnavõtmist otsuse eelnõu läbi lugeda?

Läinud aasta 4. novembril Pärnu Postimehes ilmunud arvamuskirjutises põhjendas Hallikmägi palgatõusu vajadust järgmise lausega: ?Töö maht on kasvanud kõikidel ametnikel, olgu lisaülesandeiks parkimistasude ja viivistasude menetlemine, teede- ning ehitusregistri pidamine, Euroopa Liidu programmide kaudu siiatoomiseks vajalikud töötunnid.? Tegelikkuses kasvas teederegistri pidaja palk 300 ja linnavararegistri pidaja palk 200 krooni kuus.

Hetkel kuum