Finantsinspektsioon saab tugineda faktidele

Täna ilmunud Äripäeva juhtkirjast selgub, et (1) Neinar Seli tegutsemine viimase kümne kuu jooksul selle nimel, et saada enda kätte kogu Estiko aktsiapakk Estiko juhi Ellen Tohvri kaasabil, ning (2) toimetuse andmeil Rondami poolt keelatud ajal viie tehingu tegemine Estiko aktsiaga näitab, et (3) finantsinspektsioon ei tee oma tööd korralikult.

Avaldatu alusel jääb ebaselgeks põhjuslik seos finantsinspektsiooni töö ?korralikkuse? ning viidatud Neinar Seli, Ellen Tohvri ja Rondami tegevuse vahel.

Aktsiate omandamine ja võõrandamine ei ole keelatud tegevus. See on keelatud üksnes teatud faktide esinemisel. Finantsinspektsioon peab õigusmenetluse rakendamiseks nendest faktidest teadma ning neid keelu valguses kaaluma.

Kahtlemata on suur abi isikutest, kes vastavaid fakte menetluse raames või väljaspool seda meile teada anda tahavad, kaasa arvatud ajakirjanikud. Siiani ei ole me erilist vabatahtlikku aktiivsust meile vastavate faktide teada andmisel märganud. Kuulujutud, aluseta kahtlused või ?kõhutunne? ei ole faktid ning finantsinspektsioon jätab need nüüd ja edaspidi tähelepanuta isikuõigusi riivava menetluse rakendamisel.

Seadus ei piiritle insaiderite ringi kitsendavalt ning lubab järelevalvel iga kaasust vaadelda sisuliselt ja lähtudes konkreetsetest asjaoludest.

Finantsinspektsioon kontrollib põhjalikult insaiderluskahtlusi. Piisav insaiderluse asi saadetakse uurimisorganile kriminaalmenetluse otsustamiseks ja teostamiseks. Insaiderlust on aga keeruline kohtus tõendada. Otseseid tõendeid reeglina pole, tugineda tuleb kaudsetele.

Rondam on Estiko aktsionäridele 7. maist kuni 7. juunini 2002 teinud kohustusliku ülevõtmispakkumise ning 6. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2004 vabatahtliku ülevõtmispakkumise. Mõlemad ülevõtmispakkumised on heaks kiitnud vastaval ajal selleks pädev organ, viimase finantsinspektsioon. Vabatahtlikul ülevõtmispakkumisel finantsinspektsioon seaduse kohaselt ei hinda aktsiate eest pakutavat hinda.

Aktsionärid on ülevõtmispakkumise raames vabad otsustama, kas nad võõrandavad aktsiad. Finantsinspektsioon jälgib, et turg saaks õiget, täpset ja täielikku informatsiooni võimaldamaks investoril kujundada parim otsus.

Äriseadustikus sätestatud rahalise hüvitise eest aktsiate ülevõtmise õiguspärasuse hindamine ei kuulu finantsinspektsiooni pädevusse, vaid aktsionäri vastava hagi olemasolul on tsiviilkohtute hinnata.

Seadus ei kajasta lepinguks olevas börsireglemendis sätestatud formaalseid ja tähtajaga piiritletud keeluaegu teatud insaideritele tehingute tegemiseks oma väärtpaberitega. Sellise piirangu sättimine on jäetud börsireglemendi hooleks, mida ka Tallinna Börs on kasutanud. Finantsinspektsioon otseselt ei tegele börsi reglemendi tähenduses ?keeluaegadel tehtud tehingute küsimusega?, kuna tegu on lepingu rikkumisega. Börsireglemendi täitmise eest hoolitseb Tallinna Börs. Oleksime tõsiselt mures, kui Tallinna Börs keeluaegadel tehtud tehingutele tähelepanu ei pööraks, kuna selliselt jätaks ta täitmata seadusest tuleneva nõude tagada reglemendiga väärtpaberituru korra- ja õiguspärane toimimine.

Väärtpaberiturul turukuritarvituste uurimisega tegelevas finantsinspektsiooni turujärelevalve osakonnas töötab 6 inimest. Eelmisel, 2003. aastal viis nimetatud meeskond läbi 45 turukuritarvituste uurimise haldusmenetlust, ühes turukuritarvituse asjas edastasime materjalid uurimiseks politseile ning väärtpaberituru seaduse rikkumise kahtluse ajendil rakendasime väärteomenetlust neljal korral.

Võrreldes eelnenud aastatega on finantsinspektsiooni võimekus uurida turukuritarvitusi kvalitatiivselt kasvanud.

Hetkel kuum